Barn og ungdom

Grooming (Barn og ungdom)

Nikolaisen, John person

psykolog, Oslo
grooming, veileder

Skogrand, Elizabeth person

forsker
Seksuelle overgrep, internett, grooming

Totland, Thea W. person

Oslo
grooming, misbruk, seksuell helse

Barneombudet offentlig etat

Oslo
grooming, seksualpolitikk, seksuell helse, lover og regler

Politi på nett offentlig etat

Oslo
mobbing, grooming, misbruk, pornografi, lover og regler

Rød knapp offentlig etat

grooming, misbruk, lover og regler

Politi offentlig etat

mobbing, grooming, voldtekt, misbruk, lover og regler

Incest og overgrepsproblematikk ved HiØ offentlig etat

Fredrikstad
incest, grooming, opplæring

Barnehuset Hamar offentlig etat

Hamar
vold, grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset offentlig etat

grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Tromsø offentlig etat

Tromsø
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Bergen offentlig etat

Bergen
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Oslo offentlig etat

Oslo
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Kristiansand offentlig etat

Kristiansand
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Alarmtelefonen offentlig etat

pubertet, vold, grooming

Digitaldømmekraft.no organisasjon

mobbing, grooming

Gutter (Barn og ungdom)

Liland, Mats Fernando person

miljøterapeut f. 1984, Oslo
diskriminering, gutter, omskjæring

Kors på halsen organisasjon

internett, gutter, jenter

Holter, Øystein Gullvåg person

sosiolog, Oslo
voksne, voldtekt, kjønnsroller, gutter

Kjernekar

seksualmoral, gutter

Internett (Barn og ungdom)

Skogrand, Elizabeth person

forsker
Seksuelle overgrep, internett, grooming

Pedersen, Willy person

sosiolog f. 1952, Oslo
internett, kultur, rusbruk, debutalder, seksuelle tjenester

Knudsen, Susanne V person

forsker, Hof
Forskning, internett, pornografi

Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) offentlig etat

Oslo
internett, seksualvaner, rusbruk, seksuell helse, homofobi

Mossige, Svein person

psykolog, Oslo
vold, internett, traumer, traumer, seksuell helse, seksuelle tjenester

Teater Grimsborken firma

Oslo
internett, musikk

Brandtzæg, Petter Bae person

forsker, Oslo
internett, internett, statistikk

Wessel-Aas, Jon person

advokat f. 1967, Oslo
internett, internett, lover og regler

Kors på halsen organisasjon

internett, gutter, jenter

Jenter (Barn og ungdom)

Sisterhood organisasjon

Oslo
jenter

Kors på halsen organisasjon

internett, gutter, jenter

FOKUS organisasjon

Oslo
voldtekt, diskriminering, kjønnsroller, jenter

Tidsskriftet Kvinner Sammen organisasjon

diskriminering, litteratur, jenter

Tidsskrift på nett Under arbeid organisasjon

diskriminering, jenter, tidsskrift

Mobbing (Barn og ungdom)

Fosse, Gunilla Klensmeden person

lege, Trondheim
mobbing, seksuell helse

Mental Helse organisasjon

Skien
mobbing, voksne, diskriminering

Hjelpetelefonen organisasjon

mobbing, voksne, diskriminering

Politi på nett offentlig etat

Oslo
mobbing, grooming, misbruk, pornografi, lover og regler

Politi offentlig etat

mobbing, grooming, voldtekt, misbruk, lover og regler

Svendsen, Stine Helena Bang person

kjønnsforsker, Trondheim
mobbing, homofile, diskriminering, seksualundervisning

MOT organisasjon

pubertet, mobbing, vold, rusmidler

Seksuelltrakassering.no organisasjon

Trondheim
pubertet, mobbing, veileder

Fredriksen, Frode person

lærer, Trondheim
mobbing, vold, diskriminering, homofobi

Det er mitt valg organisasjon

mobbing, vold, voldtekt

Digitaldømmekraft.no organisasjon

mobbing, grooming

Helskog, Guro Hansen person

pedagog, Drammen
mobbing, normer

Ribe, Andreas person

filosof
mobbing, normer

Pubertet (Barn og ungdom)

Træen, Bente person

forsker f. 1958, Oslo
pubertet, seksualopplysning, seksualvaner

Gamnes, Siv person

sykepleier f. 1964, Oslo
pubertet, parforhold, kjønnssykdommer, seksualopplysning

Aasland, Margrete Wiede person

pedagog f. 1955, Oslo
pubertet, misbruk, kurs, ungdom

Øverland, Svein person

psykolog f. 1969, Trondheim
pubertet, traumer, grensesetting, samtale, traumer

Kvalem, Ingela Lundin person

psykolog, Oslo
pubertet, læringsteori, kroppsbilde, seksuell helse

Nybø, Tom S. person

barnevernspedagog f. 1973, Eigersund
pubertet, grensesetting

Senter for ungdom, samliv og seksualitet (SUSS) offentlig etat

Oslo
pubertet, kjønnssykdommer, seksualopplysning

Pedersen, Lene person

sykepleier, Bodø
pubertet, kroniske sykdommer, seksualopplysning, mestring

Helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og trans ungdom organisasjon

Oslo
Seksuelle minoriteter, pubertet, kjønnssykdommer

Bruvoll jr. Richard person

miljøterapeut, Haugesund
pubertet, bifile, kjønnsuttrykk

Sexsam firma

Sandefjord
pubertet, småbarnsfase, manglende lyst

Johannessen, Elin person

jordmor f. 1955, Karmøy
pubertet, graviditet, seksualopplysning, manglende lyst

Møllhausen, Hilde person

sosiolog f. 1978, Oslo
pubertet, kjønnsroller

Medisinernes Seksual Opplysning

Tromsø
pubertet, seksualopplysning

Helsestasjoner for ungdom, HSU offentlig etat

pubertet, vold, rusmidler

Lind, Grete person

helsesøster f. 1961, Ski
pubertet, parforhold, seksualopplysning

Juntafil offentlig etat

pubertet, seksualmoral, seksualopplysning

Kvalberg, Anne Loe person

helsesøster, Asker
pubertet, seksualundervisning, seksuell rådgivning

Alarmtelefonen offentlig etat

pubertet, vold, grooming

MOT organisasjon

pubertet, mobbing, vold, rusmidler

Sørensen, Dagfinn person

psykolog f. 1965, Tromsø
Seksuelle problemer, pubertet, veileder

Sex og Samfunn - senter for ung seksualitet firma

Oslo
pubertet, kjønnssykdommer, seksualopplysning, kurs, skole

Aktivt valg organisasjon

prevensjon, pubertet, kjønnssykdommer, normer

Ollendorff, Ulla Leth person

Oslo
pubertet, seksualpolitikk, seksuell helse

Roaas, Geir Helge person

lege, Oslo
pubertet, konsultasjon

Seksuelltrakassering.no organisasjon

Trondheim
pubertet, mobbing, veileder

Ung.no offentlig etat

pubertet, voldtekt, seksualopplysning

Wik, Ingun person

helsesøster f. 1972, Oslo
pubertet, mestring, ungdom

Egenæs, Hilde person

helsesøster f. 1956, Sandnes
pubertet, transpersoner, ungdom

Rusmidler (Barn og ungdom)

Brenden, Odd Leo person

gestaltterapeut f. 1951, Drammen
rusmidler, voksne, parforhold

Utne, Arne person

vernepleier, Fredrikstad
rusmidler, parforhold, transpersoner, pornografi, uvanlige tenningsmønstre, manglende lyst

Helsestasjoner for ungdom, HSU offentlig etat

pubertet, vold, rusmidler

MOT organisasjon

pubertet, mobbing, vold, rusmidler

Seksualundervisning (Barn og ungdom)

Kühle-Hansen, Stine person

lærer f. 1966, Oslo
bibliotek, seksualundervisning, seksualundervisning

Skundberg, Øystein person

forsker, Lillehammer
seksualvaner, seksualundervisning

Spiseforstyrrelser (Barn og ungdom)

Gresko, Runi Børresen person

lærer, Drammen
spiseforstyrrelser, grensesetting, skole

Kahlisto, Frida Merete person

sosionom f. 1964, Modum
spiseforstyrrelser, voksne, psykiske lidelser, internett

Lind, Marianne person

gestaltterapeut, Oslo
incest, spiseforstyrrelser, traumer

Sundgot-Borgen, Jorunn person

forsker f. 1961, Oslo
spiseforstyrrelser, statistikk

Noabuse.no organisasjon

Notodden
spiseforstyrrelser, misbruk

Bruusgaard, Marianne person

f. 1972, Oslo
spiseforstyrrelser

ROS rådgivning om spiseforstyrrelser organisasjon

spiseforstyrrelser

Sykdom (Barn og ungdom)

Kreft og ungdom (UG) offentlig etat

kroniske sykdommer, sykdom, kreft

Kreftlex.no offentlig etat

statistikk, sykdom, kreft

Vold (Barn og ungdom)

Pretorius, Kine person

barnevernspedagog
incest, vold, seksualundervisning

Barstad, Bernt person

vernepleier f. 1961, Trondheim
vold, psykisk utviklingshemming, pornografi, kurs

DIXI Ressurssenter Oslo organisasjon

Oslo
vold, voldtekt, seksualopplysning

Mossige, Svein person

psykolog, Oslo
vold, internett, traumer, traumer, seksuell helse, seksuelle tjenester

BLÅLYS - Landsforeningen for seksuelt misbrukte organisasjon

vold, voldtekt, misbruk

Buskerudregionens Incestsenter organisasjon

Drammen
incest, vold

DIXI Ressurssenter Stavanger organisasjon

Stavanger
vold, voldtekt, seksualopplysning

Incestsenteret i Vestfold organisasjon

Tønsberg
incest, vold, manglende lyst

Landsdekkende døgntelefon for incestutsatte organisasjon

Tønsberg
incest, vold

Krise og incestsenteret i Fredrikstad organisasjon

Fredrikstad
incest, vold, voldtekt

Kvinne-barn-senteret offentlig etat

Trondheim
vold, voldtekt

Nora Krise og incestsenter organisasjon

incest, vold, voldtekt

Redd Barna organisasjon

Oslo
vold, diskriminering, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Samisk krise- og incestsenter organisasjon

Karasjok
incest, vold, voldtekt

Norsk Krisesenterforbund NOK organisasjon

Oslo
incest, vold, voldtekt, statistikk, seksuelle rettigheter

Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep FMSO organisasjon

Kristiansand
vold, traumer, statistikk, lover og regler, seksuelle rettigheter

Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS organisasjon

Gjøvik
incest, vold, voldtekt

Pettersen, Kaare Torgny person

sosionom f. 1954, Fredrikstad
vold, skam, normer, statistikk

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) offentlig etat

Oslo
vold, traumer, statistikk

Alternativ til Vold (ATV) organisasjon

vold, vold

Isdal, Per person

psykolog, Oslo
vold, traumer

Krisesentersekretariatet offentlig etat

Oslo
vold, voldtekt, seksuell trakassering

Barnehuset Hamar offentlig etat

Hamar
vold, grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Helsestasjoner for ungdom, HSU offentlig etat

pubertet, vold, rusmidler

Dyb, Grete person

psykiater, Oslo
vold, traumer, seksuelle rettigheter

Borgen, Geir person

lege, Oslo
incest, vold, voldtekt

Myhre, Arne Kristian person

lege, Trondheim
vold, misbruk, journal

Amnesty International organisasjon

vold, voldtekt, diskriminering, seksuelle rettigheter

Alarmtelefonen offentlig etat

pubertet, vold, grooming

MOT organisasjon

pubertet, mobbing, vold, rusmidler

Lindboe, Anne person

lege, Oslo
vold, misbruk, seksualpolitikk, journal

Ikke finn deg i det organisasjon

vold, diskriminering

Fredriksen, Frode person

lærer, Trondheim
mobbing, vold, diskriminering, homofobi

RVTS Sør offentlig etat

Kristiansand
vold, traumer, voldtekt

RVTS Øst offentlig etat

Oslo
vold, traumer

RVTS Vest offentlig etat

Bergen
vold, traumer

RVTS Nord offentlig etat

Tromsø
vold, traumer

Det er mitt valg organisasjon

mobbing, vold, voldtekt

Stopp voldtekt organisasjon

vold, voldtekt, seksualpolitikk

Husby, Torhild Olsen person

barnevernspedagog f. 1964, Trondheim
vold, parforhold, seksualundervisning, manglende lyst

BRIS organisasjon

Drammen
incest, vold, voldtekt

Forandringsfabrikken organisasjon

Oslo
vold, voldtekt, diskriminering

Rønneberg, Anne person

tannlege, Oslo
vold, misbruk, barn

ROSA offentlig etat

vold, voksne, vold

V27 ressursenhet organisasjon

vold, voldtekt

HVORLITE.NO offentlig etat

vold, voldtekt, lover og regler

Stormyren, Shirley person

psykolog, Oslo
vold, skam

Øverlien, Carolina person

filosof, Oslo
vold

Willumsen, Tiril person

tannlege, Oslo
vold, traumer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet offentlig etat

vold, voldtekt

Norsk Barnevernsamband organisasjon

vold, misbruk, barn

Forskning

Debutalder (Forskning)

Pedersen, Willy person

sosiolog f. 1952, Oslo
internett, kultur, rusbruk, debutalder, seksuelle tjenester

Valle, Ann-Karin person

forsker, Skedsmo
debutalder, seksuell helse

Fødsel og barseltid (Forskning)

Dahl Bente person

jordmor, Lørenskog
graviditet, fødsel og barseltid

Homofobi (Forskning)

Helseutvalget for homofile organisasjon

Oslo
diskriminering, homofobi, seksuelle rettigheter

Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) offentlig etat

Oslo
internett, seksualvaner, rusbruk, seksuell helse, homofobi

Endsjø, Dag Øistein person

religionshistoriker f. 1968, Bergen
diskriminering, homofobi, seksuelle rettigheter

Fredriksen, Frode person

lærer, Trondheim
mobbing, vold, diskriminering, homofobi

LHBT.no offentlig etat

kjønnsuttrykk, homofobi, seksuelle rettigheter

Skeivt arkiv offentlig etat

Bergen
homofile, litteratur, arkiv, homofobi

Kjønnsroller (Forskning)

Eng, Heidi person

kjønnsforsker, Oslo
diskriminering, kjønnsroller, feminisme

Mühleisen, Wencke person

forsker, Stavanger
kultur, kjønnsroller, paradigmer, politisk debatt

Bolsø, Agnes person

sosiolog f. 1953, Trondheim
Seksuelle minoriteter, kjønnsroller

Telste, Kari person

forsker, Oslo
normer, kjønnsroller

Van der Ros, Janneke person

forsker, Hamar
kjønnsbekreftende behandling, kjønnsuttrykk, kjønnsroller, politisk debatt

Ressursbank for likestilling i forskning offentlig etat

diskriminering, kjønnsroller, statistikk

Lorentzen, Jørgen Ludvig person

kjønnsforsker f. 1956, Oslo
litteratur, kjønnsroller, maskulinitet

Alcoff, Linda person

filosof
normer, kjønnsroller

Møllhausen, Hilde person

sosiolog f. 1978, Oslo
pubertet, kjønnsroller

Røthing, Åse person

religionshistoriker f. 1970, Oslo
homofile, diskriminering, skole, kjønnsroller

Kaatee, Patricia person

forsker, Oslo
diskriminering, kjønnsroller, seksuelle rettigheter

Pettersen, Tove person

filosof, Oslo
normer, kjønnsroller

Andersen, Unn Conradi person

sosiolog, Oslo
normer, kjønnsroller

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning offentlig etat

Oslo
diskriminering, litteratur, kjønnsroller, politisk debatt

Del Busso, Lilliana Andrea person

forsker, Fredrikstad
kjønnsroller, feminisme

Nordfjell, Bredesen, Ole person

sosiolog, Oslo
diskriminering, kjønnsroller

Danielsen, Hilde person

forsker, Bergen
normer, kjønnsroller

Gerrard, Siri person

forsker, Tromsø
diskriminering, kjønnsroller

Hellesund, Tone person

etnolog f. 1967, Bergen
kjønnsuttrykk, kjønnsroller

UNI Rokkansenteret offentlig etat

Bergen
diskriminering, kjønnsroller

Lescher-Nuland, Bjørn person

forsker, Oslo
kjønnsroller, seksuell helse

Kristiansen, Hans Wiggo person

sosialantropolog, Oslo
kjønnsroller, seksuell helse

KILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning offentlig etat

Oslo
diskriminering, kjønnsroller

Tidsskrift for kjønnsforskning offentlig etat

Oslo
litteratur, kjønnsroller

KUN senter for kunnskap og likestilling (KUN)

Steinkjer
kjønnsroller, stigmatisering

Andersen, Herlof Torbjørn person

forsker, Gjøvik
vold, diskriminering, kjønnsroller

Bondevik, Hilde person

idehistoriker f. 1963, Oslo
normer, kjønnsroller, kvinnesykdommer

FOKUS organisasjon

Oslo
voldtekt, diskriminering, kjønnsroller, jenter

Holter, Øystein Gullvåg person

sosiolog, Oslo
voksne, voldtekt, kjønnsroller, gutter

Langås, Unni person

forsker f. 1957, Kristiansand
litteratur, kjønnsroller

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) offentlig etat

Oslo
læringsteori, kjønnsroller, seksuell helse

Kennair, Leif Edward Ottesen person

psykolog f. 1970, Trondheim
normer, seksualvaner, kjønnsroller

Rusbruk (Forskning)

Pedersen, Willy person

sosiolog f. 1952, Oslo
internett, kultur, rusbruk, debutalder, seksuelle tjenester

Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) offentlig etat

Oslo
internett, seksualvaner, rusbruk, seksuell helse, homofobi

Seksualvaner (Forskning)

Træen, Bente person

forsker f. 1958, Oslo
pubertet, seksualopplysning, seksualvaner

Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) offentlig etat

Oslo
internett, seksualvaner, rusbruk, seksuell helse, homofobi

Purvis, Ken person

lege, Oslo
medikamenter, konsultasjon, befruktning, seksualvaner, ereksjonsproblemer

Folkehelseinsituttet offentlig etat

seksualvaner, seksuell helse

Skundberg, Øystein person

forsker, Lillehammer
seksualvaner, seksualundervisning

Kennair, Leif Edward Ottesen person

psykolog f. 1970, Trondheim
normer, seksualvaner, kjønnsroller

Lonnee-Hoffmann, Risa person

lege, Trondheim
eldre, seksualanamnese, seksualvaner, kvinnesykdommer

Seksuell helse (Forskning)

Fosse, Gunilla Klensmeden person

lege, Trondheim
mobbing, seksuell helse

Redd Barna organisasjon

Oslo
vold, diskriminering, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Benestad, Esben Esther Pirelli person

lege f. 1949, Grimstad
kjønnsuttrykk, seksualopplysning, parterapi, seksuell helse, kjønn, seksuelle rettigheter, veileder

Sosial-og helsedirektoratet offentlig etat

Barn og ungdom, seksualpolitikk, seksualopplysning, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Kvalem, Ingela Lundin person

psykolog, Oslo
pubertet, læringsteori, kroppsbilde, seksuell helse

Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) offentlig etat

Oslo
internett, seksualvaner, rusbruk, seksuell helse, homofobi

Mossige, Svein person

psykolog, Oslo
vold, internett, traumer, traumer, seksuell helse, seksuelle tjenester

Helsenorge.no

seksualpolitikk, seksuell helse

Amoroteket firma

Oslo
arkiv, bibliotek, museum, seksualundervisning, seksuell helse, politisk debatt

Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR) organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Totland, Thea W. person

Oslo
grooming, misbruk, seksuell helse

Barneombudet offentlig etat

Oslo
grooming, seksualpolitikk, seksuell helse, lover og regler

Sexologi ved UiA offentlig etat

Kristiansand
læringsteori, seksuell helse, seksuell rådgivning

Helsedirektoratet offentlig etat

Oslo
seksualpolitikk, seksuell helse, lover og regler

Likestillings- og diskrimineringsombudet offentlig etat

Oslo
diskriminering, seksuell helse, lover og regler

Tidsskrift for norsk psykologforening offentlig etat

Oslo
litteratur, seksualopplysning, seksuell helse

Norsk elektronisk legehåndbok NEL firma

Trondheim
seksuell helse

Norsk Forening for Klinisk Sexologi, NFKS organisasjon

kurs, autorisasjon, seksuell helse, politisk debatt

Bjørkman, Mari person

lege, Oslo
lesbiske, seksuell helse

Nystad, Roy person

lege f. 1948, Oslo
konsultasjon, seksualanamnese, seksuell helse

Folkehelseinsituttet offentlig etat

seksualvaner, seksuell helse

Ollendorff, Ulla Leth person

Oslo
pubertet, seksualpolitikk, seksuell helse

Lescher-Nuland, Bjørn person

forsker, Oslo
kjønnsroller, seksuell helse

Kristiansen, Hans Wiggo person

sosialantropolog, Oslo
kjønnsroller, seksuell helse

Sørbye, Sveinung, Wergeland person

lege, Tromsø
kjønnssykdommer, seksuell helse

Malterud, Kirsti person

lege f. 1949, Bergen
lesbiske, seksuell helse

Valle, Ann-Karin person

forsker, Skedsmo
debutalder, seksuell helse

Lunde, Gerd Hilde person

vernepleier, Skedsmo
psykisk utviklingshemming, seksualundervisning, seksuell helse

Helsebiblioteket.no offentlig etat

Oslo
litteratur, seksuell helse, statistikk

Sekse, Ragnhild Johanne Tveit person

sykepleier f. 1966, Bergen
kroniske sykdommer, seksuell helse, redusert lubrikasjon

Kreft og seksualitet offentlig etat

kroniske sykdommer, seksuell helse, kreft

Sexologi ved UiO offentlig etat

Oslo
seksualanamnese, seksuell helse, psykologi

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten offentlig etat

Oslo
seksuell helse, statistikk

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) offentlig etat

psykisk utviklingshemming, seksuell helse

Seksualitet og seksuell helse ved UiO

Oslo
seksuell helse, psykologi

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) offentlig etat

Oslo
læringsteori, kjønnsroller, seksuell helse

Reinar, Liv Merete person

jordmor, Oslo
seksuell helse, statistikk

Seksuelle tjenester (Forskning)

Pedersen, Willy person

sosiolog f. 1952, Oslo
internett, kultur, rusbruk, debutalder, seksuelle tjenester

Lønberg, Raymond person

gestaltterapeut f. 1955, Kristiansand
Seksuelle problemer, seksuelle tjenester

Mossige, Svein person

psykolog, Oslo
vold, internett, traumer, traumer, seksuell helse, seksuelle tjenester

Statistikk (Forskning)

Norsk Krisesenterforbund NOK organisasjon

Oslo
incest, vold, voldtekt, statistikk, seksuelle rettigheter

Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep FMSO organisasjon

Kristiansand
vold, traumer, statistikk, lover og regler, seksuelle rettigheter

Pettersen, Kaare Torgny person

sosionom f. 1954, Fredrikstad
vold, skam, normer, statistikk

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) offentlig etat

Oslo
vold, traumer, statistikk

Sunnaas Sykehus HF offentlig etat

kroniske sykdommer, statistikk, fysiske funksjonsnedsettelser

LHBT-senteret offentlig etat

homofile, seksuelle variasjoner, statistikk

Forebygging.no

Narvik
litteratur, statistikk

Sundgot-Borgen, Jorunn person

forsker f. 1961, Oslo
spiseforstyrrelser, statistikk

Ressursbank for likestilling i forskning offentlig etat

diskriminering, kjønnsroller, statistikk

Forskerbasen.no offentlig etat

statistikk, kjønnsforskning

Mostad, Arvid person

forsker, Oslo
statistikk

Helsebiblioteket.no offentlig etat

Oslo
litteratur, seksuell helse, statistikk

Nettdoktor.no firma

Oslo
litteratur, statistikk

Brandtzæg, Petter Bae person

forsker, Oslo
internett, internett, statistikk

Kreftlex.no offentlig etat

statistikk, sykdom, kreft

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten offentlig etat

Oslo
seksuell helse, statistikk

RELIS

medikamenter, statistikk, medisin

Reinar, Liv Merete person

jordmor, Oslo
seksuell helse, statistikk

Norsk Helseinformatikk offentlig etat

statistikk, veileder

Tidsskrift for Den norske legeforening organisasjon

statistikk, tidsskrift

Hjelpemidler

Design (Hjelpemidler)

Stormo, Thea Marie person

designer f. 1990
design, gynekologi

Kjensli, Cecilie person

skribent, Oslo
vibratorer, design, vaginalvekter, pornografi

Hormoner (Hjelpemidler)

Skjelbred, Ellen person

lege f. 1952, Oslo
hormoner, eldre, kroniske sykdommer, konsultasjon

Volvat Medisinske Senter i Bergen firma

Bergen
hormoner, journal, barnløshet

Medikamenter (Hjelpemidler)

Purvis, Ken person

lege, Oslo
medikamenter, konsultasjon, befruktning, seksualvaner, ereksjonsproblemer

Andrologisk senter firma

Oslo
medikamenter, ereksjon, orgasmeproblemer

RELIS

medikamenter, statistikk, medisin

Prevensjon (Hjelpemidler)

Aktivt valg organisasjon

prevensjon, pubertet, kjønnssykdommer, normer

Bedre å vite / RAID organisasjon

Trondheim
prevensjon, kjønnssykdommer, HIV/AIDS

Vaginalvekter (Hjelpemidler)

Kjensli, Cecilie person

skribent, Oslo
vibratorer, design, vaginalvekter, pornografi

Vibratorer (Hjelpemidler)

Grasmo, Hanne person

sosiolog f. 1966, Oslo
vibratorer, pornografi, seksuelle subkulturer

Kjensli, Cecilie person

skribent, Oslo
vibratorer, design, vaginalvekter, pornografi

Cupido firma

Oslo
vibratorer, litteratur, film, pornografi

Klinisk sexologi

Autorisasjon (Klinisk sexologi)

Norsk Forening for Klinisk Sexologi, NFKS organisasjon

kurs, autorisasjon, seksuell helse, politisk debatt

Befruktning (Klinisk sexologi)

Purvis, Ken person

lege, Oslo
medikamenter, konsultasjon, befruktning, seksualvaner, ereksjonsproblemer

Norsk forening for fertilitet og barnløshet organisasjon

Oslo
befruktning, barnløshet

Ereksjon (Klinisk sexologi)

Svendsen, Kjell-Olav B. person

lege f. 1953, Oslo
kroniske sykdommer, seksualopplysning, ereksjon

Andrologisk senter firma

Oslo
medikamenter, ereksjon, orgasmeproblemer

Journal (Klinisk sexologi)

Myhre, Arne Kristian person

lege, Trondheim
vold, misbruk, journal

Lindboe, Anne person

lege, Oslo
vold, misbruk, seksualpolitikk, journal

Volvat Medisinske Senter i Bergen firma

Bergen
hormoner, journal, barnløshet

Hansen, Trond Egil person

lege f. 1959, Bergen
misbruk, konsultasjon, journal

Kroppsbevissthet (Klinisk sexologi)

Skogerbø, Åshild person

psykolog f. 1972, Oslo
kroppsbevissthet, underlivskrampe

Larsen, Vigdis Morvik person

lærer
Pedagogisk sexologi, kroppsbevissthet

Kroppsbilde (Klinisk sexologi)

Kvalem, Ingela Lundin person

psykolog, Oslo
pubertet, læringsteori, kroppsbilde, seksuell helse

Tønseth, Thomas Mørk person

lege f. 1966, Oslo
konsultasjon, kroppsbilde, kjønn

Lyst (Klinisk sexologi)

Schaller, Sissel person

psykolog, Oslo
Seksuelle problemer, lyst, veileder

Daae-Johansen, Trond person

lege f. 1960, Oslo
HIV/AIDS, lyst

Storm-Aafoss, Anette person

barnevernspedagog f. 1971, Sandefjord
lyst, samspill

Parterapi (Klinisk sexologi)

Aars, Haakon person

lege f. 1941, Oslo
homofile, seksuelle variasjoner, kurs, parterapi, veileder

Almås, Elsa person

psykolog f. 1954, Grimstad
seksualpolitikk, parterapi, veileder

Benestad, Esben Esther Pirelli person

lege f. 1949, Grimstad
kjønnsuttrykk, seksualopplysning, parterapi, seksuell helse, kjønn, seksuelle rettigheter, veileder

Lindskog, Carl Olof Anders person

psykolog f. 1971, Fredrikstad
læringsteori, traumer, parterapi, veileder

Fredly, Kjellaug person

jordmor, Førde
graviditet, seksualundervisning, underlivssmerter, parterapi

Teigmo, Ester person

familieterapeut f. 1961, Sarpsborg
parterapi, veileder

Samspill (Klinisk sexologi)

Zachariassen, Peter Boje person

psykolog, Oslo
psykisk utviklingshemming, seksualundervisning, samspill

Storm-Aafoss, Anette person

barnevernspedagog f. 1971, Sandefjord
lyst, samspill

Seksualanamnese (Klinisk sexologi)

Lonnee-Hoffmann, Risa person

lege, Trondheim
eldre, seksualanamnese, seksualvaner, kvinnesykdommer

Sexologi ved UiO offentlig etat

Oslo
seksualanamnese, seksuell helse, psykologi

Nystad, Roy person

lege f. 1948, Oslo
konsultasjon, seksualanamnese, seksuell helse

Seksualterapi (Klinisk sexologi)

Hermstad, Knut person

prest f. 1952, Trondheim
vold, tabu, seksualterapi, veileder

Sexologi ved UiB offentlig etat

Bergen
seksualterapi

Sensitivitet (Klinisk sexologi)

Larsen, Torunn Bratvedt person

sykepleier f. 1963, Oslo
kroniske sykdommer, sensitivitet, ereksjonsproblemer, manglende lyst

Teknikker (Klinisk sexologi)

NFSS - Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv organisasjon

psykisk utviklingshemming, seksualopplysning, teknikker, seksuelle rettigheter

Traumer (Klinisk sexologi)

Langfeldt, Thore person

psykolog f. 1943, Oslo
Barn og ungdom, Seksuelle overgrep, Forskning, traumer, veileder

Øverland, Svein person

psykolog f. 1969, Trondheim
pubertet, traumer, grensesetting, samtale, traumer

Mossige, Svein person

psykolog, Oslo
vold, internett, traumer, traumer, seksuell helse, seksuelle tjenester

Lindskog, Carl Olof Anders person

psykolog f. 1971, Fredrikstad
læringsteori, traumer, parterapi, veileder

Bendiksby, Olav Henriksson person

psykolog f. 1975, Oslo
læringsteori, traumer, psykologi

Underlivssmerter (Klinisk sexologi)

Stene, Hans Martin person

psykolog f. 1970, Oslo
voksne, traumer, underlivssmerter, underlivskrampe, veileder

Haaland, Wenche person

jordmor, Kristiansand
parforhold, graviditet, bekkenbunnstrening, underlivssmerter

Vulvaklinikken offentlig etat

Oslo
bekkenbunnstrening, underlivssmerter, orgasmeproblemer, vaginisme

Kirschner, Rolf

Oslo
underlivssmerter, vaginisme

Fredly, Kjellaug person

jordmor, Førde
graviditet, seksualundervisning, underlivssmerter, parterapi

Hatlebrekke, Kjersti person

fysioterapeut, Bergen
parforhold, underlivssmerter, orgasmeproblemer

Langhelle, Trude Hammer offentlig etat

Stavanger
underlivssmerter, gynekologi

Urologi (Klinisk sexologi)

Mortensen, Raymond person

lege, Bodø
seksualopplysning, ereksjonsproblemer, urologi

Klem, Knut Henning person

lege, Arendal
urologi

Kultur og seksualitet

Arkiv (Kultur og seksualitet)

Amoroteket firma

Oslo
arkiv, bibliotek, museum, seksualundervisning, seksuell helse, politisk debatt

Harris, Christopher John person

forsker f. 1948, Bergen
litteratur, arkiv

Skeivt arkiv offentlig etat

Bergen
homofile, litteratur, arkiv, homofobi

Bibliotek (Kultur og seksualitet)

Kühle-Hansen, Stine person

lærer f. 1966, Oslo
bibliotek, seksualundervisning, seksualundervisning

Amoroteket firma

Oslo
arkiv, bibliotek, museum, seksualundervisning, seksuell helse, politisk debatt

Helsekompetanse.no

bibliotek, kurs

Jordåen, Runar person

bibliotekar, Bergen
bibliotek

Diskriminering (Kultur og seksualitet)

Redd Barna organisasjon

Oslo
vold, diskriminering, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Eng, Heidi person

kjønnsforsker, Oslo
diskriminering, kjønnsroller, feminisme

Helseutvalget for homofile organisasjon

Oslo
diskriminering, homofobi, seksuelle rettigheter

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLHBT) organisasjon

Oslo
diskriminering, seksuelle variasjoner, politisk debatt, seksuelle rettigheter

Skeiv Ungdom organisasjon

Oslo
Barn og ungdom, diskriminering, seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Børke - Fykse, Hanne person

sosionom, Oslo
homofile, diskriminering

LFST Landsforeningen for transseksuelle organisasjon

Oslo
kjønnsbekreftende behandling, diskriminering, seksuelle rettigheter

Menn mot vold (MMV) organisasjon

Trondheim
misbruk, diskriminering

Aksept organisasjon

Oslo
HIV/AIDS, diskriminering, manglende lyst, angst

ReviseF65 organisasjon

Oslo
diskriminering, fetisjer, stigmatisering

Bringedal, Anette Houge person

forsker, Oslo
vold, diskriminering

Mental Helse organisasjon

Skien
mobbing, voksne, diskriminering

Hjelpetelefonen organisasjon

mobbing, voksne, diskriminering

Endsjø, Dag Øistein person

religionshistoriker f. 1968, Bergen
diskriminering, homofobi, seksuelle rettigheter

Svendsen, Stine Helena Bang person

kjønnsforsker, Trondheim
mobbing, homofile, diskriminering, seksualundervisning

Røthing, Åse person

religionshistoriker f. 1970, Oslo
homofile, diskriminering, skole, kjønnsroller

Sett grenser organisasjon

misbruk, diskriminering, grensesetting

Likestillings- og diskrimineringsombudet offentlig etat

Oslo
diskriminering, seksuell helse, lover og regler

Nesvold, Helle person

lege, Oslo
voldtekt, diskriminering, lover og regler

Kaatee, Patricia person

forsker, Oslo
diskriminering, kjønnsroller, seksuelle rettigheter

Amnesty International organisasjon

vold, voldtekt, diskriminering, seksuelle rettigheter

Ottar, Kvinnegruppa organisasjon

diskriminering, pornografi, politisk debatt, prostitusjon

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning offentlig etat

Oslo
diskriminering, litteratur, kjønnsroller, politisk debatt

Arntzen, Lisa person

sosionom, Oslo
voldtekt, diskriminering

Reform organisasjon

diskriminering, seksualpolitikk, prostitusjon

Nordfjell, Bredesen, Ole person

sosiolog, Oslo
diskriminering, kjønnsroller

Positiv organisasjon

HIV/AIDS, diskriminering

HivNorge organisasjon

Oslo
HIV/AIDS, diskriminering

Gerrard, Siri person

forsker, Tromsø
diskriminering, kjønnsroller

Ikke finn deg i det organisasjon

vold, diskriminering

UNI Rokkansenteret offentlig etat

Bergen
diskriminering, kjønnsroller

Rasmussen, Sara Azmeh person

f. 1973
diskriminering

Fredriksen, Frode person

lærer, Trondheim
mobbing, vold, diskriminering, homofobi

Liland, Mats Fernando person

miljøterapeut f. 1984, Oslo
diskriminering, gutter, omskjæring

Ressursbank for likestilling i forskning offentlig etat

diskriminering, kjønnsroller, statistikk

KILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning offentlig etat

Oslo
diskriminering, kjønnsroller

Rosa kompetanse skole organisasjon

Oslo
diskriminering, skole

Aden, Amal person

aktivist f. 1983
diskriminering, seksualpolitikk

Andersen, Herlof Torbjørn person

forsker, Gjøvik
vold, diskriminering, kjønnsroller

Forandringsfabrikken organisasjon

Oslo
vold, voldtekt, diskriminering

FOKUS organisasjon

Oslo
voldtekt, diskriminering, kjønnsroller, jenter

Tidsskriftet Kvinner Sammen organisasjon

diskriminering, litteratur, jenter

Lindstad, Gro person

aktivist, Oslo
diskriminering, politisk debatt

Tidsskrift på nett Under arbeid organisasjon

diskriminering, jenter, tidsskrift

Erfaringskompetanse offentlig etat

diskriminering, respekt

Film (Kultur og seksualitet)

Skeive Filmer festival organisasjon

Oslo
homofile, film

Cupido firma

Oslo
vibratorer, litteratur, film, pornografi

NRK 3 offentlig etat

Oslo
film, seksualopplysning

Lorentzen, Nefise Özkal person

filmskaper, Nesodden
kjønn, film

Internett (Kultur og seksualitet)

Kahlisto, Frida Merete person

sosionom f. 1964, Modum
spiseforstyrrelser, voksne, psykiske lidelser, internett

Ferre, Madeleine person

journalist f. 1983, Oslo
parforhold, litteratur, internett

Brandtzæg, Petter Bae person

forsker, Oslo
internett, internett, statistikk

Wessel-Aas, Jon person

advokat f. 1967, Oslo
internett, internett, lover og regler

Kjønnsuttrykk (Kultur og seksualitet)

Foreningen for transpersoner Norge (FTP Norge) organisasjon

Oslo
kjønnsuttrykk, seksuelle rettigheter

Benestad, Esben Esther Pirelli person

lege f. 1949, Grimstad
kjønnsuttrykk, seksualopplysning, parterapi, seksuell helse, kjønn, seksuelle rettigheter, veileder

Bruvoll jr. Richard person

miljøterapeut, Haugesund
pubertet, bifile, kjønnsuttrykk

Lindstad, Siri person

journalist f. 1971, Oslo
kjønnsuttrykk, litteratur, feminisme

Hellesund, Tone person

etnolog f. 1967, Bergen
kjønnsuttrykk, kjønnsroller

Rasmussen, Marit Vaula person

kjønnsforsker f. 1979, Bergen
kjønn, kjønnsuttrykk

Van der Ros, Janneke person

forsker, Hamar
kjønnsbekreftende behandling, kjønnsuttrykk, kjønnsroller, politisk debatt

LHBT.no offentlig etat

kjønnsuttrykk, homofobi, seksuelle rettigheter

Fridtun, Kristin person

skribent f. 1987, Bergen
transpersoner, kjønnsuttrykk, litteratur

Stensveen Ressurssenter firma

kjønn, kjønnsuttrykk, kjønn

Espseth, Luca Dalen person

aktivist, Oslo
transpersoner, kjønnsuttrykk

Bolstad, Silje-Håvard person

psykolog f. 1980, Oslo
kjønn, kjønnsuttrykk

Kultur (Kultur og seksualitet)

Pedersen, Willy person

sosiolog f. 1952, Oslo
internett, kultur, rusbruk, debutalder, seksuelle tjenester

Mühleisen, Wencke person

forsker, Stavanger
kultur, kjønnsroller, paradigmer, politisk debatt

Kunst (Kultur og seksualitet)

Koefoed, Holger person

kunsthistoriker f. 1945, Oslo
kunst

Sverre, Christel person

kunstner, Trondheim
kunst

Skeive dager firma

Oslo
seksualpolitikk, kunst

Stien, Ragnar person

lege f. 1938, Oslo
kroniske sykdommer, kunst, ereksjonsproblemer

Litteratur (Kultur og seksualitet)

Lande, Anne person

sykepleier, Oslo
litteratur, samtale

Lorentzen, Jørgen Ludvig person

kjønnsforsker f. 1956, Oslo
litteratur, kjønnsroller, maskulinitet

Sexologi et fagtidsskrift organisasjon

litteratur, seksualopplysning, tidsskrift

Lindstad, Siri person

journalist f. 1971, Oslo
kjønnsuttrykk, litteratur, feminisme

Kvinnefronten organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, litteratur, politisk debatt

Fett firma

Oslo
seksualpolitikk, litteratur

Tidsskrift for norsk psykologforening offentlig etat

Oslo
litteratur, seksualopplysning, seksuell helse

Stoa, Nils Johan person

forsker f. 1951, Kongsberg
seksualpolitikk, litteratur

Harris, Christopher John person

forsker f. 1948, Bergen
litteratur, arkiv

Gelius, Einar person

prest f. 1959, Oslo
livssyn, litteratur

Kvalheim, Grete person

skribent f. 1960
voldtekt, seksualpolitikk, litteratur, lover og regler

Bitsch, Anne person

journalist f. 1978, Oslo
voldtekt, seksualpolitikk, litteratur

Cupido firma

Oslo
vibratorer, litteratur, film, pornografi

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning offentlig etat

Oslo
diskriminering, litteratur, kjønnsroller, politisk debatt

Kolnar, Knut person

filosof, Bergen
litteratur, pornografi, maskulinitet

Ferre, Madeleine person

journalist f. 1983, Oslo
parforhold, litteratur, internett

Forebygging.no

Narvik
litteratur, statistikk

Østby, Anne Christine person

journalist f. 1958, Oslo
litteratur

Tidsskrift for kjønnsforskning offentlig etat

Oslo
litteratur, kjønnsroller

Nettverk for Sosial Kompetanse og Seksualitet (NSKS) organisasjon

psykisk utviklingshemming, litteratur, seksualopplysning

Helsebiblioteket.no offentlig etat

Oslo
litteratur, seksuell helse, statistikk

Nettdoktor.no firma

Oslo
litteratur, statistikk

Tidsskriftet Kvinner Sammen organisasjon

diskriminering, litteratur, jenter

Fridtun, Kristin person

skribent f. 1987, Bergen
transpersoner, kjønnsuttrykk, litteratur

Skeivt arkiv offentlig etat

Bergen
homofile, litteratur, arkiv, homofobi

Langås, Unni person

forsker f. 1957, Kristiansand
litteratur, kjønnsroller

Livssyn (Kultur og seksualitet)

Salomonsen, Jone Gro person

teolog f. 1956, Oslo
livssyn

Gelius, Einar person

prest f. 1959, Oslo
livssyn, litteratur

Dobie-Njaastad, Edgar-Stark person

kateket f. 1964
livssyn, seksualundervisning

Museum (Kultur og seksualitet)

Amoroteket firma

Oslo
arkiv, bibliotek, museum, seksualundervisning, seksuell helse, politisk debatt

Bordellmuseet firma

Bergen
museum

Iversen, Roger person

museum

Musikk (Kultur og seksualitet)

Teater Grimsborken firma

Oslo
internett, musikk

Normer (Kultur og seksualitet)

Alcoff, Linda person

filosof
normer, kjønnsroller

Telste, Kari person

forsker, Oslo
normer, kjønnsroller

Frost, Tore person

filosof f. 1943, Oslo
normer

Pettersen, Kaare Torgny person

sosionom f. 1954, Fredrikstad
vold, skam, normer, statistikk

Pettersen, Tove person

filosof, Oslo
normer, kjønnsroller

Andersen, Unn Conradi person

sosiolog, Oslo
normer, kjønnsroller

Danielsen, Hilde person

forsker, Bergen
normer, kjønnsroller

Aktivt valg organisasjon

prevensjon, pubertet, kjønnssykdommer, normer

Bondevik, Hilde person

idehistoriker f. 1963, Oslo
normer, kjønnsroller, kvinnesykdommer

Helskog, Guro Hansen person

pedagog, Drammen
mobbing, normer

Ribe, Andreas person

filosof
mobbing, normer

Kennair, Leif Edward Ottesen person

psykolog f. 1970, Trondheim
normer, seksualvaner, kjønnsroller

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

voksne, normer, politisk debatt, ungdom

Pornografi (Kultur og seksualitet)

Gammelsrud, Terje person

journalist, Oslo
pornografi, fetisjer, politisk debatt, seksuelle rettigheter

Barstad, Bernt person

vernepleier f. 1961, Trondheim
vold, psykisk utviklingshemming, pornografi, kurs

Rolness, Kjetil person

sosiolog f. 1961, Oslo
seksualmoral, pornografi

Utne, Arne person

vernepleier, Fredrikstad
rusmidler, parforhold, transpersoner, pornografi, uvanlige tenningsmønstre, manglende lyst

Grasmo, Hanne person

sosiolog f. 1966, Oslo
vibratorer, pornografi, seksuelle subkulturer

Politi på nett offentlig etat

Oslo
mobbing, grooming, misbruk, pornografi, lover og regler

Ottar, Kvinnegruppa organisasjon

diskriminering, pornografi, politisk debatt, prostitusjon

Kjensli, Cecilie person

skribent, Oslo
vibratorer, design, vaginalvekter, pornografi

Cupido firma

Oslo
vibratorer, litteratur, film, pornografi

Knudsen, Susanne V person

forsker, Hof
Forskning, internett, pornografi

Kolnar, Knut person

filosof, Bergen
litteratur, pornografi, maskulinitet

Prostitusjon (Kultur og seksualitet)

KAST organisasjon

Oslo
prostitusjon

Ottar, Kvinnegruppa organisasjon

diskriminering, pornografi, politisk debatt, prostitusjon

Fjær Holm, Ingvill person

sosionom, Oslo
parforhold, aggresjon, prostitusjon

Dyrkorn, Ole Aleksander person

Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, prostitusjon

Reform organisasjon

diskriminering, seksualpolitikk, prostitusjon

Krisesentersekretariatet (KSS)

vold, lover og regler, prostitusjon

Pro Senteret offentlig etat

Oslo
prostitusjon

Seksualmoral (Kultur og seksualitet)

Rolness, Kjetil person

sosiolog f. 1961, Oslo
seksualmoral, pornografi

Juntafil offentlig etat

pubertet, seksualmoral, seksualopplysning

Kjernekar

seksualmoral, gutter

Seksualpolitikk (Kultur og seksualitet)

Hokstad, Solveig person

sykepleier, Oslo
Barn og ungdom, seksualpolitikk, seksualopplysning

Follestad, Tore Holte person

sykepleier, Oslo
homofile, seksualpolitikk, stigmatisering, seksuelle rettigheter

Almås, Elsa person

psykolog f. 1954, Grimstad
seksualpolitikk, parterapi, veileder

Endestad, Ingvild person

sosialantropolog f. 1987, Oslo
seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Skeiv Ungdom organisasjon

Oslo
Barn og ungdom, diskriminering, seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Sosial-og helsedirektoratet offentlig etat

Barn og ungdom, seksualpolitikk, seksualopplysning, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR) organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Sex og Politikk organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, skole, seksuelle rettigheter

Helsenorge.no

seksualpolitikk, seksuell helse

Barneombudet offentlig etat

Oslo
grooming, seksualpolitikk, seksuell helse, lover og regler

Røde Kors Ungdom organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Pinholt, Karen person

f. 1975, Oslo
seksualpolitikk

Friele, Kim person

skribent f. 1935
homofile, seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Helsedirektoratet offentlig etat

Oslo
seksualpolitikk, seksuell helse, lover og regler

Skeive dager firma

Oslo
seksualpolitikk, kunst

Kvinnefronten organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, litteratur, politisk debatt

Fett firma

Oslo
seksualpolitikk, litteratur

Stoa, Nils Johan person

forsker f. 1951, Kongsberg
seksualpolitikk, litteratur

Kvalheim, Grete person

skribent f. 1960
voldtekt, seksualpolitikk, litteratur, lover og regler

Bitsch, Anne person

journalist f. 1978, Oslo
voldtekt, seksualpolitikk, litteratur

Reform organisasjon

diskriminering, seksualpolitikk, prostitusjon

Ollendorff, Ulla Leth person

Oslo
pubertet, seksualpolitikk, seksuell helse

Lindboe, Anne person

lege, Oslo
vold, misbruk, seksualpolitikk, journal

Nylund, Bård person

politiker f. 1981, Oslo
seksualpolitikk

Myrberg, Arild Johan person

f. 1968, Oslo
seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Stopp voldtekt organisasjon

vold, voldtekt, seksualpolitikk

Lock, Lennart person

sykepleier, Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, lover og regler

Aden, Amal person

aktivist f. 1983
diskriminering, seksualpolitikk

FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD organisasjon

seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Seksuelle variasjoner (Kultur og seksualitet)

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLHBT) organisasjon

Oslo
diskriminering, seksuelle variasjoner, politisk debatt, seksuelle rettigheter

Aars, Haakon person

lege f. 1941, Oslo
homofile, seksuelle variasjoner, kurs, parterapi, veileder

LHBT-senteret offentlig etat

homofile, seksuelle variasjoner, statistikk

Arnøy, Synne Hall person

lærer, Oslo
seksuelle variasjoner, seksualundervisning, ungdom

Krog, Astrid person

vernepleier f. 1957, Drammen
vold, kroniske sykdommer, seksuelle variasjoner

Tabu (Kultur og seksualitet)

Forfang, Tore person

psykolog
homofile, tabu, seksualundervisning

Hermstad, Knut person

prest f. 1952, Trondheim
vold, tabu, seksualterapi, veileder

Friis, Pia person

førskolelærer, Oslo
tabu, grensesetting

Fellman, Tuva Fossum person

journalist
tabu, ungdom

Tidsskrift (Kultur og seksualitet)

Sexologi et fagtidsskrift organisasjon

litteratur, seksualopplysning, tidsskrift

Dagens Medisin avis offentlig etat

tidsskrift, medisin

Tidsskrift på nett Under arbeid organisasjon

diskriminering, jenter, tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening organisasjon

statistikk, tidsskrift

Tidsskriftet Norges Barnevern organisasjon

Oslo
tidsskrift

Livsfaser

Barn (Livsfaser)

Rønneberg, Anne person

tannlege, Oslo
vold, misbruk, barn

Norsk Barnevernsamband organisasjon

vold, misbruk, barn

Eldre (Livsfaser)

Jenssen, Anne Kate person

sykepleier f. 1951
eldre, erogene soner, kurs, manglende lyst, veileder

Skjelbred, Ellen person

lege f. 1952, Oslo
hormoner, eldre, kroniske sykdommer, konsultasjon

Lonnee-Hoffmann, Risa person

lege, Trondheim
eldre, seksualanamnese, seksualvaner, kvinnesykdommer

Hauglien, Monica person

vernepleier f. 1988, Malvik
eldre, fysiske funksjonsnedsettelser

Graviditet (Livsfaser)

Haaland, Wenche person

jordmor, Kristiansand
parforhold, graviditet, bekkenbunnstrening, underlivssmerter

Røinaas, Bodil person

sykepleier f. 1974, Oslo
parforhold, graviditet, manglende lyst, kvinnesykdommer

Paulsen, Anita person

sykepleier, Kristiansand
graviditet, bekkenbunnstrening

Johannessen, Elin person

jordmor f. 1955, Karmøy
pubertet, graviditet, seksualopplysning, manglende lyst

Fredly, Kjellaug person

jordmor, Førde
graviditet, seksualundervisning, underlivssmerter, parterapi

Dahl Bente person

jordmor, Lørenskog
graviditet, fødsel og barseltid

Bø, Kari person

forsker f. 1955, Oslo
graviditet, bekkenbunnstrening, kvinnesykdommer

Parforhold (Livsfaser)

Aarnes, Trude person

jordmor f. 1954, Oslo
parforhold

Sexologiakutten firma

Oslo
parforhold, single

Isachsen, Gro person

spesialpedagog f. 1953, Oslo
parforhold, orgasmeproblemer, manglende kontroll

Lund, Grete person

familieterapeut, Moss
parforhold

Haaland, Wenche person

jordmor, Kristiansand
parforhold, graviditet, bekkenbunnstrening, underlivssmerter

Thuen, Frode person

psykolog f. 1961, Bergen
parforhold, psykiske lidelser

Bjørnstøl, Tea person

familieterapeut, Farsund
parforhold

Troland, Inga Toril person

jordmor f. 1953, Oslo
parforhold

Winther, Thomas Johannessen person

familieterapeut f. 1971, Sarpsborg
parforhold, manglende lyst

Storvand, Henning offentlig etat

Nesodden
parforhold, kroniske sykdommer, seksualundervisning, mestring, reproduksjon

Brenden, Odd Leo person

gestaltterapeut f. 1951, Drammen
rusmidler, voksne, parforhold

Utne, Arne person

vernepleier, Fredrikstad
rusmidler, parforhold, transpersoner, pornografi, uvanlige tenningsmønstre, manglende lyst

Hildrum, Gunnhild person

jordmor f. 1954, Haugesund
parforhold, bekkenbunnstrening, manglende lyst

Furseth Hågensen, Randi person

jordmor, Namsos
parforhold, manglende lyst

Fjær Holm, Ingvill person

sosionom, Oslo
parforhold, aggresjon, prostitusjon

Ferre, Madeleine person

journalist f. 1983, Oslo
parforhold, litteratur, internett

Hatlebrekke, Kjersti person

fysioterapeut, Bergen
parforhold, underlivssmerter, orgasmeproblemer

Troland, Inga Toril person

jordmor f. 1953, Ullensaker
parforhold, vaginisme

Husby, Torhild Olsen person

barnevernspedagog f. 1964, Trondheim
vold, parforhold, seksualundervisning, manglende lyst

Vikan, Jannike Kathrine person

sosionom, Nesodden
parforhold, fysiske funksjonsnedsettelser

Samtalen.no firma

Oslo
parforhold

Gamnes, Siv person

sykepleier f. 1964, Oslo
pubertet, parforhold, kjønnssykdommer, seksualopplysning

Røinaas, Bodil person

sykepleier f. 1974, Oslo
parforhold, graviditet, manglende lyst, kvinnesykdommer

Lundestad, Ellen person

spesialsykepleier, Vefsn
parforhold, skam, mestring, intimitet

Drange, Jan Erik person

psykiatrisk sykepleier f. 1961, Rygge
parforhold, kjønnssykdommer, manglende lyst

Lind, Grete person

helsesøster f. 1961, Ski
pubertet, parforhold, seksualopplysning

Single (Livsfaser)

Sexologiakutten firma

Oslo
parforhold, single

Guttormsen, Torkel person

pedagog f. 1982, Oslo
single

Småbarnsfase (Livsfaser)

Mohn, Eva person

sosionom, Trondheim
småbarnsfase, erogene soner, manglende lyst

Sexsam firma

Sandefjord
pubertet, småbarnsfase, manglende lyst

Ungdom (Livsfaser)

Aasland, Margrete Wiede person

pedagog f. 1955, Oslo
pubertet, misbruk, kurs, ungdom

Fellman, Tuva Fossum person

journalist
tabu, ungdom

Wik, Ingun person

helsesøster f. 1972, Oslo
pubertet, mestring, ungdom

Egenæs, Hilde person

helsesøster f. 1956, Sandnes
pubertet, transpersoner, ungdom

Arnøy, Synne Hall person

lærer, Oslo
seksuelle variasjoner, seksualundervisning, ungdom

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

voksne, normer, politisk debatt, ungdom

Voksne (Livsfaser)

Brenden, Odd Leo person

gestaltterapeut f. 1951, Drammen
rusmidler, voksne, parforhold

Kahlisto, Frida Merete person

sosionom f. 1964, Modum
spiseforstyrrelser, voksne, psykiske lidelser, internett

Mental Helse organisasjon

Skien
mobbing, voksne, diskriminering

Hjelpetelefonen organisasjon

mobbing, voksne, diskriminering

Stene, Hans Martin person

psykolog f. 1970, Oslo
voksne, traumer, underlivssmerter, underlivskrampe, veileder

Holter, Øystein Gullvåg person

sosiolog, Oslo
voksne, voldtekt, kjønnsroller, gutter

ROSA offentlig etat

vold, voksne, vold

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

voksne, normer, politisk debatt, ungdom

Pedagogisk sexologi

Etiske dilemmaer (Pedagogisk sexologi)

Amathea, helsetjeneste for uplanlagte gravide organisasjon

Oslo
etiske dilemmaer

Grensesetting (Pedagogisk sexologi)

Gresko, Runi Børresen person

lærer, Drammen
spiseforstyrrelser, grensesetting, skole

Øverland, Svein person

psykolog f. 1969, Trondheim
pubertet, traumer, grensesetting, samtale, traumer

Sett grenser organisasjon

misbruk, diskriminering, grensesetting

Friis, Pia person

førskolelærer, Oslo
tabu, grensesetting

Nybø, Tom S. person

barnevernspedagog f. 1973, Eigersund
pubertet, grensesetting

Kurs (Pedagogisk sexologi)

Dobbe, Anne Kristin person

sykepleier f. 1969, Bergen
kroniske sykdommer, fetisjer, kurs, manglende lyst, veileder

Jenssen, Anne Kate person

sykepleier f. 1951
eldre, erogene soner, kurs, manglende lyst, veileder

Aasland, Margrete Wiede person

pedagog f. 1955, Oslo
pubertet, misbruk, kurs, ungdom

Norsk Forening for Klinisk Sexologi, NFKS organisasjon

kurs, autorisasjon, seksuell helse, politisk debatt

Aars, Haakon person

lege f. 1941, Oslo
homofile, seksuelle variasjoner, kurs, parterapi, veileder

Barstad, Bernt person

vernepleier f. 1961, Trondheim
vold, psykisk utviklingshemming, pornografi, kurs

Sex og Samfunn - senter for ung seksualitet firma

Oslo
pubertet, kjønnssykdommer, seksualopplysning, kurs, skole

Helsekompetanse.no

bibliotek, kurs

Læringsteori (Pedagogisk sexologi)

Kvalem, Ingela Lundin person

psykolog, Oslo
pubertet, læringsteori, kroppsbilde, seksuell helse

Lindskog, Carl Olof Anders person

psykolog f. 1971, Fredrikstad
læringsteori, traumer, parterapi, veileder

Bendiksby, Olav Henriksson person

psykolog f. 1975, Oslo
læringsteori, traumer, psykologi

Sexologi ved UiA offentlig etat

Kristiansand
læringsteori, seksuell helse, seksuell rådgivning

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) offentlig etat

Oslo
læringsteori, kjønnsroller, seksuell helse

Mestring (Pedagogisk sexologi)

Pedersen, Lene person

sykepleier, Bodø
pubertet, kroniske sykdommer, seksualopplysning, mestring

Storvand, Henning offentlig etat

Nesodden
parforhold, kroniske sykdommer, seksualundervisning, mestring, reproduksjon

Lundestad, Ellen person

spesialsykepleier, Vefsn
parforhold, skam, mestring, intimitet

Wik, Ingun person

helsesøster f. 1972, Oslo
pubertet, mestring, ungdom

Opplæring (Pedagogisk sexologi)

Exben DA person

Trondheim
psykisk utviklingshemming, opplæring

Incest og overgrepsproblematikk ved HiØ offentlig etat

Fredrikstad
incest, grooming, opplæring

Samtale (Pedagogisk sexologi)

Øverland, Svein person

psykolog f. 1969, Trondheim
pubertet, traumer, grensesetting, samtale, traumer

Lande, Anne person

sykepleier, Oslo
litteratur, samtale

Seksualoppdragelse (Pedagogisk sexologi)

Væren, Bente person

vernepleier f. 1951, Tønsberg
Seksuelle problemer, psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming, seksualoppdragelse, fordommer

Seksualopplysning (Pedagogisk sexologi)

Klara Klok offentlig etat

Bodø
Barn og ungdom, seksualopplysning

Træen, Bente person

forsker f. 1958, Oslo
pubertet, seksualopplysning, seksualvaner

Benestad, Esben Esther Pirelli person

lege f. 1949, Grimstad
kjønnsuttrykk, seksualopplysning, parterapi, seksuell helse, kjønn, seksuelle rettigheter, veileder

Fjeld, Wenche person

førskolelærer f. 1960, Hamar
Seksuelle problemer, psykisk utviklingshemming, seksualopplysning

Sosial-og helsedirektoratet offentlig etat

Barn og ungdom, seksualpolitikk, seksualopplysning, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Lie, Anders Danielsen person

lege f. 1979, Oslo
konsultasjon, seksualopplysning

Klinikk for Seksuell Opplysning (KSO) firma

Oslo
kjønnssykdommer, seksualopplysning, skole

Sex og Samfunn - senter for ung seksualitet firma

Oslo
pubertet, kjønnssykdommer, seksualopplysning, kurs, skole

Svendsen, Kjell-Olav B. person

lege f. 1953, Oslo
kroniske sykdommer, seksualopplysning, ereksjon

Mathisen, Annie L. person

barnevernspedagog, Førde
psykisk utviklingshemming, seksualopplysning

NFSS - Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv organisasjon

psykisk utviklingshemming, seksualopplysning, teknikker, seksuelle rettigheter

Breistein, Torild Mossing person

sykepleier f. 1957, Kristiansand
psykisk utviklingshemming, seksualopplysning

Hokstad, Solveig person

sykepleier, Oslo
Barn og ungdom, seksualpolitikk, seksualopplysning

DIXI Ressurssenter Oslo organisasjon

Oslo
vold, voldtekt, seksualopplysning

DIXI Ressurssenter Stavanger organisasjon

Stavanger
vold, voldtekt, seksualopplysning

Senter for ungdom, samliv og seksualitet (SUSS) offentlig etat

Oslo
pubertet, kjønnssykdommer, seksualopplysning

Persson, Andreas person

sykepleier f. 1968, Bergen
psykiske lidelser, , seksualopplysning

Gamnes, Siv person

sykepleier f. 1964, Oslo
pubertet, parforhold, kjønnssykdommer, seksualopplysning

Pedersen, Lene person

sykepleier, Bodø
pubertet, kroniske sykdommer, seksualopplysning, mestring

Mortensen, Raymond person

lege, Bodø
seksualopplysning, ereksjonsproblemer, urologi

Sexologi et fagtidsskrift organisasjon

litteratur, seksualopplysning, tidsskrift

Johannessen, Elin person

jordmor f. 1955, Karmøy
pubertet, graviditet, seksualopplysning, manglende lyst

Medisinernes Seksual Opplysning

Tromsø
pubertet, seksualopplysning

Tidsskrift for norsk psykologforening offentlig etat

Oslo
litteratur, seksualopplysning, seksuell helse

Lind, Grete person

helsesøster f. 1961, Ski
pubertet, parforhold, seksualopplysning

NRK 3 offentlig etat

Oslo
film, seksualopplysning

Ung.no offentlig etat

pubertet, voldtekt, seksualopplysning

Juntafil offentlig etat

pubertet, seksualmoral, seksualopplysning

Nettverk for Sosial Kompetanse og Seksualitet (NSKS) organisasjon

psykisk utviklingshemming, litteratur, seksualopplysning

Seksualundervisning (Pedagogisk sexologi)

Smestad, Bjørn person

lærer, Oslo
homofile, seksualundervisning

Pretorius, Kine person

barnevernspedagog
incest, vold, seksualundervisning

Brynildsen Grande, Heidi person

Oslo
Barn og ungdom, seksualundervisning

Forfang, Tore person

psykolog
homofile, tabu, seksualundervisning

Evensen, Marie - Anne Ramuz person

lærer f. 1951, Bærum
seksualundervisning, skole

Kühle-Hansen, Stine person

lærer f. 1966, Oslo
bibliotek, seksualundervisning, seksualundervisning

Amoroteket firma

Oslo
arkiv, bibliotek, museum, seksualundervisning, seksuell helse, politisk debatt

Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR) organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Evas Støttesenter organisasjon

Elverum
incest, voldtekt, seksualundervisning, seksuelle rettigheter

Storvand, Henning offentlig etat

Nesodden
parforhold, kroniske sykdommer, seksualundervisning, mestring, reproduksjon

Sex og Politikk organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, skole, seksuelle rettigheter

Rognlidalen, Heidi Bakken person

sykepleier f. 1977, Sarpsborg
incest, seksualundervisning, ereksjonsproblemer

Svendsen, Stine Helena Bang person

kjønnsforsker, Trondheim
mobbing, homofile, diskriminering, seksualundervisning

Sexologi og funksjonshemming ved HiOA offentlig etat

seksualundervisning, samliv, fysiske funksjonsnedsettelser

Nilsen, Hege person

vernepleier, Bodø
Barn og ungdom, psykisk utviklingshemming, seksualundervisning

Zachariassen, Peter Boje person

psykolog, Oslo
psykisk utviklingshemming, seksualundervisning, samspill

Kvalberg, Anne Loe person

helsesøster, Asker
pubertet, seksualundervisning, seksuell rådgivning

Lock, Lennart person

sykepleier, Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, lover og regler

Fredly, Kjellaug person

jordmor, Førde
graviditet, seksualundervisning, underlivssmerter, parterapi

Roghell, Per Kristian person

sykepleier, Nesna
misbruk, homofile, seksualundervisning

Arnøy, Synne Hall person

lærer, Oslo
seksuelle variasjoner, seksualundervisning, ungdom

Husby, Torhild Olsen person

barnevernspedagog f. 1964, Trondheim
vold, parforhold, seksualundervisning, manglende lyst

Lunde, Gerd Hilde person

vernepleier, Skedsmo
psykisk utviklingshemming, seksualundervisning, seksuell helse

Dobie-Njaastad, Edgar-Stark person

kateket f. 1964
livssyn, seksualundervisning

Skole (Pedagogisk sexologi)

Gresko, Runi Børresen person

lærer, Drammen
spiseforstyrrelser, grensesetting, skole

Klinikk for Seksuell Opplysning (KSO) firma

Oslo
kjønnssykdommer, seksualopplysning, skole

Sex og Samfunn - senter for ung seksualitet firma

Oslo
pubertet, kjønnssykdommer, seksualopplysning, kurs, skole

Røthing, Åse person

religionshistoriker f. 1970, Oslo
homofile, diskriminering, skole, kjønnsroller

Evensen, Marie - Anne Ramuz person

lærer f. 1951, Bærum
seksualundervisning, skole

Sex og Politikk organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, skole, seksuelle rettigheter

Rosa kompetanse skole organisasjon

Oslo
diskriminering, skole

Veileder (Pedagogisk sexologi)

Lindskog, Carl Olof Anders person

psykolog f. 1971, Fredrikstad
læringsteori, traumer, parterapi, veileder

Aars, Haakon person

lege f. 1941, Oslo
homofile, seksuelle variasjoner, kurs, parterapi, veileder

Langfeldt, Thore person

psykolog f. 1943, Oslo
Barn og ungdom, Seksuelle overgrep, Forskning, traumer, veileder

Austad, Atle person

psykolog f. 1968, Oslo
Barn og ungdom, veileder

Nikolaisen, John person

psykolog, Oslo
grooming, veileder

Schaller, Sissel person

psykolog, Oslo
Seksuelle problemer, lyst, veileder

Hermstad, Knut person

prest f. 1952, Trondheim
vold, tabu, seksualterapi, veileder

Vildalen, Stephane person

psykolog f. 1963, Oslo
veileder

Almås, Elsa person

psykolog f. 1954, Grimstad
seksualpolitikk, parterapi, veileder

Benestad, Esben Esther Pirelli person

lege f. 1949, Grimstad
kjønnsuttrykk, seksualopplysning, parterapi, seksuell helse, kjønn, seksuelle rettigheter, veileder

Stene, Hans Martin person

psykolog f. 1970, Oslo
voksne, traumer, underlivssmerter, underlivskrampe, veileder

Sørensen, Dagfinn person

psykolog f. 1965, Tromsø
Seksuelle problemer, pubertet, veileder

Jenssen, Anne Kate person

sykepleier f. 1951
eldre, erogene soner, kurs, manglende lyst, veileder

Gundersen, Roy person

Kristiansand
veileder

Hegge, Birgit person

vernepleier f. 1968, Stavanger
misbruk, psykiske lidelser, veileder

Owren, Tor Magne person

familieterapeut
veileder

Owren, Kristin person

familieterapeut
veileder

Jørgensen, Tormod person

spesialpedagog f. 1955, Fredrikstad
veileder

Dobbe, Anne Kristin person

sykepleier f. 1969, Bergen
kroniske sykdommer, fetisjer, kurs, manglende lyst, veileder

Seksuelltrakassering.no organisasjon

Trondheim
pubertet, mobbing, veileder

Teigmo, Ester person

familieterapeut f. 1961, Sarpsborg
parterapi, veileder

Norsk Helseinformatikk offentlig etat

statistikk, veileder

Regulering av seksualitet

Fordommer (Regulering av seksualitet)

Væren, Bente person

vernepleier f. 1951, Tønsberg
Seksuelle problemer, psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming, seksualoppdragelse, fordommer

Lover og regler (Regulering av seksualitet)

Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep FMSO organisasjon

Kristiansand
vold, traumer, statistikk, lover og regler, seksuelle rettigheter

Kristiansen, Hilde Margrete person

ergoterapeut f. 1966, Sør-Varanger
misbruk, psykisk utviklingshemming, lover og regler

Barneombudet offentlig etat

Oslo
grooming, seksualpolitikk, seksuell helse, lover og regler

Politi på nett offentlig etat

Oslo
mobbing, grooming, misbruk, pornografi, lover og regler

Rød knapp offentlig etat

grooming, misbruk, lover og regler

Politi offentlig etat

mobbing, grooming, voldtekt, misbruk, lover og regler

Helsedirektoratet offentlig etat

Oslo
seksualpolitikk, seksuell helse, lover og regler

Likestillings- og diskrimineringsombudet offentlig etat

Oslo
diskriminering, seksuell helse, lover og regler

Nesvold, Helle person

lege, Oslo
voldtekt, diskriminering, lover og regler

Kvalheim, Grete person

skribent f. 1960
voldtekt, seksualpolitikk, litteratur, lover og regler

Rohde, Hanne Kristin person

jurist f. 1962, Oslo
voldtekt, lover og regler

Lock, Lennart person

sykepleier, Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, lover og regler

Wessel-Aas, Jon person

advokat f. 1967, Oslo
internett, internett, lover og regler

Krisesentersekretariatet (KSS)

vold, lover og regler, prostitusjon

HVORLITE.NO offentlig etat

vold, voldtekt, lover og regler

Politisk debatt (Regulering av seksualitet)

Gammelsrud, Terje person

journalist, Oslo
pornografi, fetisjer, politisk debatt, seksuelle rettigheter

Mühleisen, Wencke person

forsker, Stavanger
kultur, kjønnsroller, paradigmer, politisk debatt

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLHBT) organisasjon

Oslo
diskriminering, seksuelle variasjoner, politisk debatt, seksuelle rettigheter

Amoroteket firma

Oslo
arkiv, bibliotek, museum, seksualundervisning, seksuell helse, politisk debatt

Kvinnefronten organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, litteratur, politisk debatt

Norsk Forening for Klinisk Sexologi, NFKS organisasjon

kurs, autorisasjon, seksuell helse, politisk debatt

Ottar, Kvinnegruppa organisasjon

diskriminering, pornografi, politisk debatt, prostitusjon

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning offentlig etat

Oslo
diskriminering, litteratur, kjønnsroller, politisk debatt

Van der Ros, Janneke person

forsker, Hamar
kjønnsbekreftende behandling, kjønnsuttrykk, kjønnsroller, politisk debatt

Lindstad, Gro person

aktivist, Oslo
diskriminering, politisk debatt

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

voksne, normer, politisk debatt, ungdom

Respekt (Regulering av seksualitet)

Erfaringskompetanse offentlig etat

diskriminering, respekt

Seksuell trakassering (Regulering av seksualitet)

Krisesentersekretariatet offentlig etat

Oslo
vold, voldtekt, seksuell trakassering

Seksuelle rettigheter (Regulering av seksualitet)

Redd Barna organisasjon

Oslo
vold, diskriminering, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Follestad, Tore Holte person

sykepleier, Oslo
homofile, seksualpolitikk, stigmatisering, seksuelle rettigheter

Gammelsrud, Terje person

journalist, Oslo
pornografi, fetisjer, politisk debatt, seksuelle rettigheter

Landsforeningen for transkjønnede (LFTS) organisasjon

Oslo
transpersoner, kjønnsbekreftende behandling, seksuelle rettigheter

Helseutvalget for homofile organisasjon

Oslo
diskriminering, homofobi, seksuelle rettigheter

Norges Røde Kors organisasjon

Oslo
seksuelle rettigheter

GID - klinikken (Gender Identity Disorder) offentlig etat

Oslo
kjønnsbekreftende behandling, seksuelle rettigheter

Foreningen for transpersoner Norge (FTP Norge) organisasjon

Oslo
kjønnsuttrykk, seksuelle rettigheter

Benestad, Esben Esther Pirelli person

lege f. 1949, Grimstad
kjønnsuttrykk, seksualopplysning, parterapi, seksuell helse, kjønn, seksuelle rettigheter, veileder

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLHBT) organisasjon

Oslo
diskriminering, seksuelle variasjoner, politisk debatt, seksuelle rettigheter

Skeiv Ungdom organisasjon

Oslo
Barn og ungdom, diskriminering, seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Sosial-og helsedirektoratet offentlig etat

Barn og ungdom, seksualpolitikk, seksualopplysning, seksuell helse, seksuelle rettigheter

NFSS - Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv organisasjon

psykisk utviklingshemming, seksualopplysning, teknikker, seksuelle rettigheter

Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR) organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, seksuell helse, seksuelle rettigheter

Evas Støttesenter organisasjon

Elverum
incest, voldtekt, seksualundervisning, seksuelle rettigheter

LFST Landsforeningen for transseksuelle organisasjon

Oslo
kjønnsbekreftende behandling, diskriminering, seksuelle rettigheter

Norsk Krisesenterforbund NOK organisasjon

Oslo
incest, vold, voldtekt, statistikk, seksuelle rettigheter

Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep FMSO organisasjon

Kristiansand
vold, traumer, statistikk, lover og regler, seksuelle rettigheter

Sex og Politikk organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksualundervisning, skole, seksuelle rettigheter

Røde Kors Ungdom organisasjon

Oslo
seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Friele, Kim person

skribent f. 1935
homofile, seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Endsjø, Dag Øistein person

religionshistoriker f. 1968, Bergen
diskriminering, homofobi, seksuelle rettigheter

Barnehuset Hamar offentlig etat

Hamar
vold, grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset offentlig etat

grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Tromsø offentlig etat

Tromsø
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Bergen offentlig etat

Bergen
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Oslo offentlig etat

Oslo
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Kristiansand offentlig etat

Kristiansand
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Dyb, Grete person

psykiater, Oslo
vold, traumer, seksuelle rettigheter

Kaatee, Patricia person

forsker, Oslo
diskriminering, kjønnsroller, seksuelle rettigheter

Amnesty International organisasjon

vold, voldtekt, diskriminering, seksuelle rettigheter

Myrberg, Arild Johan person

f. 1968, Oslo
seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

LHBT.no offentlig etat

kjønnsuttrykk, homofobi, seksuelle rettigheter

FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD organisasjon

seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Endestad, Ingvild person

sosialantropolog f. 1987, Oslo
seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Stigmatisering (Regulering av seksualitet)

Follestad, Tore Holte person

sykepleier, Oslo
homofile, seksualpolitikk, stigmatisering, seksuelle rettigheter

ReviseF65 organisasjon

Oslo
diskriminering, fetisjer, stigmatisering

KUN senter for kunnskap og likestilling (KUN)

Steinkjer
kjønnsroller, stigmatisering

Seksuelle minoriteter

Bifile (Seksuelle minoriteter)

Bruvoll jr. Richard person

miljøterapeut, Haugesund
pubertet, bifile, kjønnsuttrykk

Homofile (Seksuelle minoriteter)

Aars, Haakon person

lege f. 1941, Oslo
homofile, seksuelle variasjoner, kurs, parterapi, veileder

Smestad, Bjørn person

lærer, Oslo
homofile, seksualundervisning

LHBT-senteret offentlig etat

homofile, seksuelle variasjoner, statistikk

Follestad, Tore Holte person

sykepleier, Oslo
homofile, seksualpolitikk, stigmatisering, seksuelle rettigheter

Børke - Fykse, Hanne person

sosionom, Oslo
homofile, diskriminering

Forfang, Tore person

psykolog
homofile, tabu, seksualundervisning

Prøitz, Aase person

psykolog, Drammen
traumer, homofile

Friele, Kim person

skribent f. 1935
homofile, seksualpolitikk, seksuelle rettigheter

Svendsen, Stine Helena Bang person

kjønnsforsker, Trondheim
mobbing, homofile, diskriminering, seksualundervisning

Røthing, Åse person

religionshistoriker f. 1970, Oslo
homofile, diskriminering, skole, kjønnsroller

Skeive Filmer festival organisasjon

Oslo
homofile, film

Roghell, Per Kristian person

sykepleier, Nesna
misbruk, homofile, seksualundervisning

Skeivt arkiv offentlig etat

Bergen
homofile, litteratur, arkiv, homofobi

Kjønn (Seksuelle minoriteter)

Rasmussen, Marit Vaula person

kjønnsforsker f. 1979, Bergen
kjønn, kjønnsuttrykk

Lorentzen, Nefise Özkal person

filmskaper, Nesodden
kjønn, film

Stensveen Ressurssenter firma

kjønn, kjønnsuttrykk, kjønn

Bolstad, Silje-Håvard person

psykolog f. 1980, Oslo
kjønn, kjønnsuttrykk

Kjønnsbekreftende behandling (Seksuelle minoriteter)

Landsforeningen for transkjønnede (LFTS) organisasjon

Oslo
transpersoner, kjønnsbekreftende behandling, seksuelle rettigheter

GID - klinikken (Gender Identity Disorder) offentlig etat

Oslo
kjønnsbekreftende behandling, seksuelle rettigheter

LFST Landsforeningen for transseksuelle organisasjon

Oslo
kjønnsbekreftende behandling, diskriminering, seksuelle rettigheter

Hansen, Tone Maria person

sosiolog, Oslo
kjønnsbekreftende behandling, identitet

Van der Ros, Janneke person

forsker, Hamar
kjønnsbekreftende behandling, kjønnsuttrykk, kjønnsroller, politisk debatt

Lesbiske (Seksuelle minoriteter)

Bjørkman, Mari person

lege, Oslo
lesbiske, seksuell helse

Brumoen, Trine Kjus person

lege f. 1963, Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, lesbiske

Malterud, Kirsti person

lege f. 1949, Bergen
lesbiske, seksuell helse

Transpersoner (Seksuelle minoriteter)

Moen, Vigdis person

sykepleier, Trondheim
Livsfaser, transpersoner

Rise, Kirsten person

fysioterapeut f. 1954, Bærum
Livsfaser, transpersoner

Landsforeningen for transkjønnede (LFTS) organisasjon

Oslo
transpersoner, kjønnsbekreftende behandling, seksuelle rettigheter

Utne, Arne person

vernepleier, Fredrikstad
rusmidler, parforhold, transpersoner, pornografi, uvanlige tenningsmønstre, manglende lyst

Fridtun, Kristin person

skribent f. 1987, Bergen
transpersoner, kjønnsuttrykk, litteratur

Espseth, Luca Dalen person

aktivist, Oslo
transpersoner, kjønnsuttrykk

Egenæs, Hilde person

helsesøster f. 1956, Sandnes
pubertet, transpersoner, ungdom

Seksuelle overgrep

Incest (Seksuelle overgrep)

Incestsenteret i Follo offentlig etat

Ås
incest, misbruk

Pretorius, Kine person

barnevernspedagog
incest, vold, seksualundervisning

Buskerudregionens Incestsenter organisasjon

Drammen
incest, vold

Evas Støttesenter organisasjon

Elverum
incest, voldtekt, seksualundervisning, seksuelle rettigheter

Incestsenteret i Vestfold organisasjon

Tønsberg
incest, vold, manglende lyst

Landsdekkende døgntelefon for incestutsatte organisasjon

Tønsberg
incest, vold

Krise og incestsenteret i Fredrikstad organisasjon

Fredrikstad
incest, vold, voldtekt

Nora Krise og incestsenter organisasjon

incest, vold, voldtekt

Samisk krise- og incestsenter organisasjon

Karasjok
incest, vold, voldtekt

Norsk Krisesenterforbund NOK organisasjon

Oslo
incest, vold, voldtekt, statistikk, seksuelle rettigheter

Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS organisasjon

Gjøvik
incest, vold, voldtekt

Reddesmå.no organisasjon

incest

Søftestad, Siri person

sosionom
incest

Oshaug, Mary-Ann person

barnevernspedagog, Tønsberg
incest

Lind, Marianne person

gestaltterapeut, Oslo
incest, spiseforstyrrelser, traumer

Rognlidalen, Heidi Bakken person

sykepleier f. 1977, Sarpsborg
incest, seksualundervisning, ereksjonsproblemer

Incest og overgrepsproblematikk ved HiØ offentlig etat

Fredrikstad
incest, grooming, opplæring

Jacobsen, Janne Flittig person

pedagog, Bø
incest

Borgen, Geir person

lege, Oslo
incest, vold, voldtekt

BRIS organisasjon

Drammen
incest, vold, voldtekt

Misbruk (Seksuelle overgrep)

Incestsenteret i Follo offentlig etat

Ås
incest, misbruk

BLÅLYS - Landsforeningen for seksuelt misbrukte organisasjon

vold, voldtekt, misbruk

Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) organisasjon

Oslo
voldtekt, misbruk

Menn mot vold (MMV) organisasjon

Trondheim
misbruk, diskriminering

Aasland, Margrete Wiede person

pedagog f. 1955, Oslo
pubertet, misbruk, kurs, ungdom

Hegge, Birgit person

vernepleier f. 1968, Stavanger
misbruk, psykiske lidelser, veileder

Kristiansen, Hilde Margrete person

ergoterapeut f. 1966, Sør-Varanger
misbruk, psykisk utviklingshemming, lover og regler

Totland, Thea W. person

Oslo
grooming, misbruk, seksuell helse

Politi på nett offentlig etat

Oslo
mobbing, grooming, misbruk, pornografi, lover og regler

Rød knapp offentlig etat

grooming, misbruk, lover og regler

Politi offentlig etat

mobbing, grooming, voldtekt, misbruk, lover og regler

Sett grenser organisasjon

misbruk, diskriminering, grensesetting

Barnehuset Hamar offentlig etat

Hamar
vold, grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset offentlig etat

grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Tromsø offentlig etat

Tromsø
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Bergen offentlig etat

Bergen
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Oslo offentlig etat

Oslo
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Barnehuset Kristiansand offentlig etat

Kristiansand
grooming, misbruk, seksuelle rettigheter

Myhre, Arne Kristian person

lege, Trondheim
vold, misbruk, journal

Utsattmann

voldtekt, misbruk

ADAM Kirkens Ressurssenter organisasjon

Oslo
voldtekt, misbruk

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep organisasjon

Oslo
voldtekt, misbruk

Roghell, Per Kristian person

sykepleier, Nesna
misbruk, homofile, seksualundervisning

Lindboe, Anne person

lege, Oslo
vold, misbruk, seksualpolitikk, journal

Noabuse.no organisasjon

Notodden
spiseforstyrrelser, misbruk

Hansen, Trond Egil person

lege f. 1959, Bergen
misbruk, konsultasjon, journal

Rønneberg, Anne person

tannlege, Oslo
vold, misbruk, barn

Norsk Barnevernsamband organisasjon

vold, misbruk, barn

Omskjæring (Seksuelle overgrep)

Liland, Mats Fernando person

miljøterapeut f. 1984, Oslo
diskriminering, gutter, omskjæring

Skam (Seksuelle overgrep)

Pettersen, Kaare Torgny person

sosionom f. 1954, Fredrikstad
vold, skam, normer, statistikk

Stormyren, Shirley person

psykolog, Oslo
vold, skam

Lundestad, Ellen person

spesialsykepleier, Vefsn
parforhold, skam, mestring, intimitet

Traumer (Seksuelle overgrep)

Øverland, Svein person

psykolog f. 1969, Trondheim
pubertet, traumer, grensesetting, samtale, traumer

Mossige, Svein person

psykolog, Oslo
vold, internett, traumer, traumer, seksuell helse, seksuelle tjenester

Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep FMSO organisasjon

Kristiansand
vold, traumer, statistikk, lover og regler, seksuelle rettigheter

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) offentlig etat

Oslo
vold, traumer, statistikk

Isdal, Per person

psykolog, Oslo
vold, traumer

Lind, Marianne person

gestaltterapeut, Oslo
incest, spiseforstyrrelser, traumer

Dyb, Grete person

psykiater, Oslo
vold, traumer, seksuelle rettigheter

Stene, Hans Martin person

psykolog f. 1970, Oslo
voksne, traumer, underlivssmerter, underlivskrampe, veileder

RVTS Sør offentlig etat

Kristiansand
vold, traumer, voldtekt

RVTS Øst offentlig etat

Oslo
vold, traumer

RVTS Vest offentlig etat

Bergen
vold, traumer

RVTS Nord offentlig etat

Tromsø
vold, traumer

Prøitz, Aase person

psykolog, Drammen
traumer, homofile

Nøsen, Laila Andersen person

vernepleier f. 1970, Molde
traumer, psykisk utviklingshemming

Willumsen, Tiril person

tannlege, Oslo
vold, traumer

Vold (Seksuelle overgrep)

Hermstad, Knut person

prest f. 1952, Trondheim
vold, tabu, seksualterapi, veileder

Bringedal, Anette Houge person

forsker, Oslo
vold, diskriminering

Andersen, Herlof Torbjørn person

forsker, Gjøvik
vold, diskriminering, kjønnsroller

Alternativ til Vold (ATV) organisasjon

vold, vold

Krisesenteret i Bodø organisasjon

Bodø
vold

Krog, Astrid person

vernepleier f. 1957, Drammen
vold, kroniske sykdommer, seksuelle variasjoner

ROSA offentlig etat

vold, voksne, vold

Krisesentersekretariatet (KSS)

vold, lover og regler, prostitusjon

Voldtekt (Seksuelle overgrep)

DIXI Ressurssenter Oslo organisasjon

Oslo
vold, voldtekt, seksualopplysning

DIXI Ressurssenter Stavanger organisasjon

Stavanger
vold, voldtekt, seksualopplysning

BLÅLYS - Landsforeningen for seksuelt misbrukte organisasjon

vold, voldtekt, misbruk

Evas Støttesenter organisasjon

Elverum
incest, voldtekt, seksualundervisning, seksuelle rettigheter

Krise og incestsenteret i Fredrikstad organisasjon

Fredrikstad
incest, vold, voldtekt

Kvinne-barn-senteret offentlig etat

Trondheim
vold, voldtekt

Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) organisasjon

Oslo
voldtekt, misbruk

Nora Krise og incestsenter organisasjon

incest, vold, voldtekt

Samisk krise- og incestsenter organisasjon

Karasjok
incest, vold, voldtekt

Norsk Krisesenterforbund NOK organisasjon

Oslo
incest, vold, voldtekt, statistikk, seksuelle rettigheter

Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS organisasjon

Gjøvik
incest, vold, voldtekt

Krisesentersekretariatet offentlig etat

Oslo
vold, voldtekt, seksuell trakassering

Arntzen, Lisa person

sosionom, Oslo
voldtekt, diskriminering

Nesvold, Helle person

lege, Oslo
voldtekt, diskriminering, lover og regler

Overgrepsmottaket på Legevakten i Oslo offentlig etat

Oslo
voldtekt

Kvalheim, Grete person

skribent f. 1960
voldtekt, seksualpolitikk, litteratur, lover og regler

Bitsch, Anne person

journalist f. 1978, Oslo
voldtekt, seksualpolitikk, litteratur

Rohde, Hanne Kristin person

jurist f. 1962, Oslo
voldtekt, lover og regler

Amnesty International organisasjon

vold, voldtekt, diskriminering, seksuelle rettigheter

Utsattmann

voldtekt, misbruk

ADAM Kirkens Ressurssenter organisasjon

Oslo
voldtekt, misbruk

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep organisasjon

Oslo
voldtekt, misbruk

Aksjon mot voldtekt organisasjon

Oslo
voldtekt

RVTS Sør offentlig etat

Kristiansand
vold, traumer, voldtekt

Det er mitt valg organisasjon

mobbing, vold, voldtekt

Stopp voldtekt organisasjon

vold, voldtekt, seksualpolitikk

Ung.no offentlig etat

pubertet, voldtekt, seksualopplysning

BRIS organisasjon

Drammen
incest, vold, voldtekt

Politi offentlig etat

mobbing, grooming, voldtekt, misbruk, lover og regler

Forandringsfabrikken organisasjon

Oslo
vold, voldtekt, diskriminering

FOKUS organisasjon

Oslo
voldtekt, diskriminering, kjønnsroller, jenter

Holter, Øystein Gullvåg person

sosiolog, Oslo
voksne, voldtekt, kjønnsroller, gutter

V27 ressursenhet organisasjon

vold, voldtekt

Borgen, Geir person

lege, Oslo
incest, vold, voldtekt

HVORLITE.NO offentlig etat

vold, voldtekt, lover og regler

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet offentlig etat

vold, voldtekt

Seksuelle problemer

Aggresjon (Seksuelle problemer)

Fjær Holm, Ingvill person

sosionom, Oslo
parforhold, aggresjon, prostitusjon

Angst (Seksuelle problemer)

Aksept organisasjon

Oslo
HIV/AIDS, diskriminering, manglende lyst, angst

Barnløshet (Seksuelle problemer)

Norsk forening for fertilitet og barnløshet organisasjon

Oslo
befruktning, barnløshet

Volvat Medisinske Senter i Bergen firma

Bergen
hormoner, journal, barnløshet

Ereksjonsproblemer (Seksuelle problemer)

Larsen, Torunn Bratvedt person

sykepleier f. 1963, Oslo
kroniske sykdommer, sensitivitet, ereksjonsproblemer, manglende lyst

Rognlidalen, Heidi Bakken person

sykepleier f. 1977, Sarpsborg
incest, seksualundervisning, ereksjonsproblemer

Purvis, Ken person

lege, Oslo
medikamenter, konsultasjon, befruktning, seksualvaner, ereksjonsproblemer

Stien, Ragnar person

lege f. 1938, Oslo
kroniske sykdommer, kunst, ereksjonsproblemer

Mortensen, Raymond person

lege, Bodø
seksualopplysning, ereksjonsproblemer, urologi

Gynekologi (Seksuelle problemer)

Langhelle, Trude Hammer offentlig etat

Stavanger
underlivssmerter, gynekologi

Stavanger universitetssjukehus offentlig etat

Stavanger
gynekologi

Tomala, Michael person

lege f. 1979, Asker
kvinnesykdommer, gynekologi

Stormo, Thea Marie person

designer f. 1990
design, gynekologi

Manglende kontroll (Seksuelle problemer)

Isachsen, Gro person

spesialpedagog f. 1953, Oslo
parforhold, orgasmeproblemer, manglende kontroll

Manglende lyst (Seksuelle problemer)

Aksept organisasjon

Oslo
HIV/AIDS, diskriminering, manglende lyst, angst

Winther, Thomas Johannessen person

familieterapeut f. 1971, Sarpsborg
parforhold, manglende lyst

Dobbe, Anne Kristin person

sykepleier f. 1969, Bergen
kroniske sykdommer, fetisjer, kurs, manglende lyst, veileder

Jenssen, Anne Kate person

sykepleier f. 1951
eldre, erogene soner, kurs, manglende lyst, veileder

Larsen, Torunn Bratvedt person

sykepleier f. 1963, Oslo
kroniske sykdommer, sensitivitet, ereksjonsproblemer, manglende lyst

Mohn, Eva person

sosionom, Trondheim
småbarnsfase, erogene soner, manglende lyst

Utne, Arne person

vernepleier, Fredrikstad
rusmidler, parforhold, transpersoner, pornografi, uvanlige tenningsmønstre, manglende lyst

Hildrum, Gunnhild person

jordmor f. 1954, Haugesund
parforhold, bekkenbunnstrening, manglende lyst

Furseth Hågensen, Randi person

jordmor, Namsos
parforhold, manglende lyst

Sexsam firma

Sandefjord
pubertet, småbarnsfase, manglende lyst

Thorøya Helsepark firma

Sandefjord
manglende lyst

Incestsenteret i Vestfold organisasjon

Tønsberg
incest, vold, manglende lyst

Johannessen, Elin person

jordmor f. 1955, Karmøy
pubertet, graviditet, seksualopplysning, manglende lyst

Enger, Gunn Reidun person

sosionom, Hamar
manglende lyst

Møller, Bente Tennfjord person

jordmor, Trondheim
manglende lyst

Husby, Torhild Olsen person

barnevernspedagog f. 1964, Trondheim
vold, parforhold, seksualundervisning, manglende lyst

Røinaas, Bodil person

sykepleier f. 1974, Oslo
parforhold, graviditet, manglende lyst, kvinnesykdommer

Drange, Jan Erik person

psykiatrisk sykepleier f. 1961, Rygge
parforhold, kjønnssykdommer, manglende lyst

Orgasmeproblemer (Seksuelle problemer)

Isachsen, Gro person

spesialpedagog f. 1953, Oslo
parforhold, orgasmeproblemer, manglende kontroll

Vulvaklinikken offentlig etat

Oslo
bekkenbunnstrening, underlivssmerter, orgasmeproblemer, vaginisme

Andrologisk senter firma

Oslo
medikamenter, ereksjon, orgasmeproblemer

Hatlebrekke, Kjersti person

fysioterapeut, Bergen
parforhold, underlivssmerter, orgasmeproblemer

Redusert lubrikasjon (Seksuelle problemer)

Sekse, Ragnhild Johanne Tveit person

sykepleier f. 1966, Bergen
kroniske sykdommer, seksuell helse, redusert lubrikasjon

Underlivskrampe (Seksuelle problemer)

Skogerbø, Åshild person

psykolog f. 1972, Oslo
kroppsbevissthet, underlivskrampe

Stene, Hans Martin person

psykolog f. 1970, Oslo
voksne, traumer, underlivssmerter, underlivskrampe, veileder

Vaginisme (Seksuelle problemer)

Vulvaklinikken offentlig etat

Oslo
bekkenbunnstrening, underlivssmerter, orgasmeproblemer, vaginisme

Kirschner, Rolf

Oslo
underlivssmerter, vaginisme

Troland, Inga Toril person

jordmor f. 1953, Ullensaker
parforhold, vaginisme

Sexologi

Feminisme (Sexologi)

Eng, Heidi person

kjønnsforsker, Oslo
diskriminering, kjønnsroller, feminisme

Lindstad, Siri person

journalist f. 1971, Oslo
kjønnsuttrykk, litteratur, feminisme

Del Busso, Lilliana Andrea person

forsker, Fredrikstad
kjønnsroller, feminisme

Identitet (Sexologi)

Hansen, Tone Maria person

sosiolog, Oslo
kjønnsbekreftende behandling, identitet

Intimitet (Sexologi)

Lundestad, Ellen person

spesialsykepleier, Vefsn
parforhold, skam, mestring, intimitet

Kjønn (Sexologi)

Benestad, Esben Esther Pirelli person

lege f. 1949, Grimstad
kjønnsuttrykk, seksualopplysning, parterapi, seksuell helse, kjønn, seksuelle rettigheter, veileder

Stensveen Ressurssenter firma

kjønn, kjønnsuttrykk, kjønn

Tønseth, Thomas Mørk person

lege f. 1966, Oslo
konsultasjon, kroppsbilde, kjønn

Kjønnsforskning (Sexologi)

Forskerbasen.no offentlig etat

statistikk, kjønnsforskning

Maskulinitet (Sexologi)

Lorentzen, Jørgen Ludvig person

kjønnsforsker f. 1956, Oslo
litteratur, kjønnsroller, maskulinitet

Kolnar, Knut person

filosof, Bergen
litteratur, pornografi, maskulinitet

Paradigmer (Sexologi)

Mühleisen, Wencke person

forsker, Stavanger
kultur, kjønnsroller, paradigmer, politisk debatt

Psykologi (Sexologi)

Bendiksby, Olav Henriksson person

psykolog f. 1975, Oslo
læringsteori, traumer, psykologi

Seksualitet og seksuell helse ved UiO

Oslo
seksuell helse, psykologi

Sexologi ved UiO offentlig etat

Oslo
seksualanamnese, seksuell helse, psykologi

Reproduksjon (Sexologi)

Storvand, Henning offentlig etat

Nesodden
parforhold, kroniske sykdommer, seksualundervisning, mestring, reproduksjon

Samliv (Sexologi)

Sexologi og funksjonshemming ved HiOA offentlig etat

seksualundervisning, samliv, fysiske funksjonsnedsettelser

Seksuell rådgivning (Sexologi)

Sexologi ved UiA offentlig etat

Kristiansand
læringsteori, seksuell helse, seksuell rådgivning

Kvalberg, Anne Loe person

helsesøster, Asker
pubertet, seksualundervisning, seksuell rådgivning

Sykdom og seksualitet

Bekkenbunnstrening (Sykdom og seksualitet)

Haaland, Wenche person

jordmor, Kristiansand
parforhold, graviditet, bekkenbunnstrening, underlivssmerter

Vulvaklinikken offentlig etat

Oslo
bekkenbunnstrening, underlivssmerter, orgasmeproblemer, vaginisme

Hildrum, Gunnhild person

jordmor f. 1954, Haugesund
parforhold, bekkenbunnstrening, manglende lyst

Paulsen, Anita person

sykepleier, Kristiansand
graviditet, bekkenbunnstrening

Bø, Kari person

forsker f. 1955, Oslo
graviditet, bekkenbunnstrening, kvinnesykdommer

Fysiske funksjonsnedsettelser (Sykdom og seksualitet)

Sunnaas Sykehus HF offentlig etat

kroniske sykdommer, statistikk, fysiske funksjonsnedsettelser

Ovrid, Torunn person

vernepleier f. 1961, Hammerfest
Barn og ungdom, psykisk utviklingshemming, fysiske funksjonsnedsettelser

Sexologi og funksjonshemming ved HiOA offentlig etat

seksualundervisning, samliv, fysiske funksjonsnedsettelser

Vikan, Jannike Kathrine person

sosionom, Nesodden
parforhold, fysiske funksjonsnedsettelser

Hauglien, Monica person

vernepleier f. 1988, Malvik
eldre, fysiske funksjonsnedsettelser

HIV/AIDS (Sykdom og seksualitet)

HivNorge organisasjon

Oslo
HIV/AIDS, diskriminering

Olafiaklinikken offentlig etat

Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, HIV/AIDS

Aksept organisasjon

Oslo
HIV/AIDS, diskriminering, manglende lyst, angst

Daae-Johansen, Trond person

lege f. 1960, Oslo
HIV/AIDS, lyst

Positiv organisasjon

HIV/AIDS, diskriminering

Bedre å vite / RAID organisasjon

Trondheim
prevensjon, kjønnssykdommer, HIV/AIDS

Kjønnssykdommer (Sykdom og seksualitet)

Olafiaklinikken offentlig etat

Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, HIV/AIDS

Klinikk for Seksuell Opplysning (KSO) firma

Oslo
kjønnssykdommer, seksualopplysning, skole

Sex og Samfunn - senter for ung seksualitet firma

Oslo
pubertet, kjønnssykdommer, seksualopplysning, kurs, skole

Senter for ungdom, samliv og seksualitet (SUSS) offentlig etat

Oslo
pubertet, kjønnssykdommer, seksualopplysning

Gamnes, Siv person

sykepleier f. 1964, Oslo
pubertet, parforhold, kjønnssykdommer, seksualopplysning

Drange, Jan Erik person

psykiatrisk sykepleier f. 1961, Rygge
parforhold, kjønnssykdommer, manglende lyst

Helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og trans ungdom organisasjon

Oslo
Seksuelle minoriteter, pubertet, kjønnssykdommer

Brumoen, Trine Kjus person

lege f. 1963, Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, lesbiske

Dyrkorn, Ole Aleksander person

Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, prostitusjon

Aktivt valg organisasjon

prevensjon, pubertet, kjønnssykdommer, normer

Bedre å vite / RAID organisasjon

Trondheim
prevensjon, kjønnssykdommer, HIV/AIDS

Sørbye, Sveinung, Wergeland person

lege, Tromsø
kjønnssykdommer, seksuell helse

Konsultasjon (Sykdom og seksualitet)

Lie, Anders Danielsen person

lege f. 1979, Oslo
konsultasjon, seksualopplysning

Gjessing, Randi person

kreftsykepleier f. 1968, Oslo
konsultasjon

Tønseth, Thomas Mørk person

lege f. 1966, Oslo
konsultasjon, kroppsbilde, kjønn

Fana Sexologiske Rådgivning firma

konsultasjon

Ullevål Universitetssykehus offentlig etat

Oslo
kroniske sykdommer, konsultasjon

Aker Universitetssykehus offentlig etat

Oslo
konsultasjon

Brynsenglegene organisasjon

Oslo
konsultasjon

Digre, Sabine Jacobsen person

fysioterapeut f. 1961, Drammen
konsultasjon

Sørlandet sykehus HF offentlig etat

Kristiansand
konsultasjon

Purvis, Ken person

lege, Oslo
medikamenter, konsultasjon, befruktning, seksualvaner, ereksjonsproblemer

Brumoen, Trine Kjus person

lege f. 1963, Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, lesbiske

Olafiaklinikken offentlig etat

Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, HIV/AIDS

Nystad, Roy person

lege f. 1948, Oslo
konsultasjon, seksualanamnese, seksuell helse

Skjelbred, Ellen person

lege f. 1952, Oslo
hormoner, eldre, kroniske sykdommer, konsultasjon

Dyrkorn, Ole Aleksander person

Oslo
konsultasjon, kjønnssykdommer, prostitusjon

Roaas, Geir Helge person

lege, Oslo
pubertet, konsultasjon

Hansen, Trond Egil person

lege f. 1959, Bergen
misbruk, konsultasjon, journal

Kreft (Sykdom og seksualitet)

Kreft og ungdom (UG) offentlig etat

kroniske sykdommer, sykdom, kreft

Kreft og seksualitet offentlig etat

kroniske sykdommer, seksuell helse, kreft

Kreftlex.no offentlig etat

statistikk, sykdom, kreft

Oncolex.no offentlig etat

kreft

Kroniske sykdommer (Sykdom og seksualitet)

Larsen, Torunn Bratvedt person

sykepleier f. 1963, Oslo
kroniske sykdommer, sensitivitet, ereksjonsproblemer, manglende lyst

Svendsen, Kjell-Olav B. person

lege f. 1953, Oslo
kroniske sykdommer, seksualopplysning, ereksjon

Pedersen, Lene person

sykepleier, Bodø
pubertet, kroniske sykdommer, seksualopplysning, mestring

Sunnaas Sykehus HF offentlig etat

kroniske sykdommer, statistikk, fysiske funksjonsnedsettelser

Storvand, Henning offentlig etat

Nesodden
parforhold, kroniske sykdommer, seksualundervisning, mestring, reproduksjon

Dobbe, Anne Kristin person

sykepleier f. 1969, Bergen
kroniske sykdommer, fetisjer, kurs, manglende lyst, veileder

Kreftforeningen offentlig etat

Oslo
kroniske sykdommer

Ullevål Universitetssykehus offentlig etat

Oslo
kroniske sykdommer, konsultasjon

Stien, Ragnar person

lege f. 1938, Oslo
kroniske sykdommer, kunst, ereksjonsproblemer

Stuhlfauth, Susanne person

sykepleier f. 1980, Rælingen
kroniske sykdommer

Skjelbred, Ellen person

lege f. 1952, Oslo
hormoner, eldre, kroniske sykdommer, konsultasjon

Krog, Astrid person

vernepleier f. 1957, Drammen
vold, kroniske sykdommer, seksuelle variasjoner

Sekse, Ragnhild Johanne Tveit person

sykepleier f. 1966, Bergen
kroniske sykdommer, seksuell helse, redusert lubrikasjon

Kreft og seksualitet offentlig etat

kroniske sykdommer, seksuell helse, kreft

Kreft og ungdom (UG) offentlig etat

kroniske sykdommer, sykdom, kreft

Frambu

kroniske sykdommer, medisin

Kvinnesykdommer (Sykdom og seksualitet)

Tomala, Michael person

lege f. 1979, Asker
kvinnesykdommer, gynekologi

Lonnee-Hoffmann, Risa person

lege, Trondheim
eldre, seksualanamnese, seksualvaner, kvinnesykdommer

Bondevik, Hilde person

idehistoriker f. 1963, Oslo
normer, kjønnsroller, kvinnesykdommer

Bø, Kari person

forsker f. 1955, Oslo
graviditet, bekkenbunnstrening, kvinnesykdommer

Røinaas, Bodil person

sykepleier f. 1974, Oslo
parforhold, graviditet, manglende lyst, kvinnesykdommer

Medisin (Sykdom og seksualitet)

Dagens Medisin avis offentlig etat

tidsskrift, medisin

RELIS

medikamenter, statistikk, medisin

Frambu

kroniske sykdommer, medisin

Psykisk utviklingshemming (Sykdom og seksualitet)

Wallace, Mette person

sykepleier, Fredrikstad
Barn og ungdom, psykisk utviklingshemming

Væren, Bente person

vernepleier f. 1951, Tønsberg
Seksuelle problemer, psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming, seksualoppdragelse, fordommer

Barstad, Bernt person

vernepleier f. 1961, Trondheim
vold, psykisk utviklingshemming, pornografi, kurs

Fjeld, Wenche person

førskolelærer f. 1960, Hamar
Seksuelle problemer, psykisk utviklingshemming, seksualopplysning

Mathisen, Annie L. person

barnevernspedagog, Førde
psykisk utviklingshemming, seksualopplysning

NFSS - Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv organisasjon

psykisk utviklingshemming, seksualopplysning, teknikker, seksuelle rettigheter

Breistein, Torild Mossing person

sykepleier f. 1957, Kristiansand
psykisk utviklingshemming, seksualopplysning

Ovrid, Torunn person

vernepleier f. 1961, Hammerfest
Barn og ungdom, psykisk utviklingshemming, fysiske funksjonsnedsettelser

Zachariassen, Peter Boje person

psykolog, Oslo
psykisk utviklingshemming, seksualundervisning, samspill

Kristiansen, Hilde Margrete person

ergoterapeut f. 1966, Sør-Varanger
misbruk, psykisk utviklingshemming, lover og regler

Exben DA person

Trondheim
psykisk utviklingshemming, opplæring

Neset, Bjørg person

vernepleier, Trondheim
psykisk utviklingshemming

Nilsen, Hege person

vernepleier, Bodø
Barn og ungdom, psykisk utviklingshemming, seksualundervisning

Nøsen, Laila Andersen person

vernepleier f. 1970, Molde
traumer, psykisk utviklingshemming

Lunde, Gerd Hilde person

vernepleier, Skedsmo
psykisk utviklingshemming, seksualundervisning, seksuell helse

Nettverk for Sosial Kompetanse og Seksualitet (NSKS) organisasjon

psykisk utviklingshemming, litteratur, seksualopplysning

Malmo, Siri person

vernepleier, Lørenskog
psykisk utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) offentlig etat

psykisk utviklingshemming, seksuell helse

Psykiske lidelser (Sykdom og seksualitet)

Væren, Bente person

vernepleier f. 1951, Tønsberg
Seksuelle problemer, psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming, seksualoppdragelse, fordommer

Thuen, Frode person

psykolog f. 1961, Bergen
parforhold, psykiske lidelser

Persson, Andreas person

sykepleier f. 1968, Bergen
psykiske lidelser, , seksualopplysning

Kahlisto, Frida Merete person

sosionom f. 1964, Modum
spiseforstyrrelser, voksne, psykiske lidelser, internett

Hegge, Birgit person

vernepleier f. 1968, Stavanger
misbruk, psykiske lidelser, veileder

Tenningsmønstre

Erogene soner (Tenningsmønstre)

Jenssen, Anne Kate person

sykepleier f. 1951
eldre, erogene soner, kurs, manglende lyst, veileder

Mohn, Eva person

sosionom, Trondheim
småbarnsfase, erogene soner, manglende lyst

Fetisjer (Tenningsmønstre)

Gammelsrud, Terje person

journalist, Oslo
pornografi, fetisjer, politisk debatt, seksuelle rettigheter

Dobbe, Anne Kristin person

sykepleier f. 1969, Bergen
kroniske sykdommer, fetisjer, kurs, manglende lyst, veileder

ReviseF65 organisasjon

Oslo
diskriminering, fetisjer, stigmatisering

Seksuelle subkulturer (Tenningsmønstre)

Grasmo, Hanne person

sosiolog f. 1966, Oslo
vibratorer, pornografi, seksuelle subkulturer

Uvanlige tenningsmønstre (Tenningsmønstre)

Utne, Arne person

vernepleier, Fredrikstad
rusmidler, parforhold, transpersoner, pornografi, uvanlige tenningsmønstre, manglende lyst
Kontakt | © 2009 - 2011 Amoroteket.no; Alle rettigheter forbeholdes. | Sidekart
Logo: Gunnar Kühle-Hansen | Design og kode: Magne G | Redaktør: Stine Kühle-Hansen